ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی ۱۵ آبان ۱۳۹۵ برگ سبز / چهارگاه / علی تجویدی / غلام‌حسین بنان / مرتضی محجوبی avaz-e-chargah-banan-mahjubi-tadjvidi hashiye ۳۲۰kbps – ۳۰٫۳MB : مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین:

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

۱۵ آبان ۱۳۹۵

برگ سبز / چهارگاه / علی تجویدی / غلام‌حسین بنان / مرتضی محجوبی

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۲۰kbps – ۳۰٫۳MB  :   مستقیم | مدیافایر

پخش آنلاین:

__ _ _ _ __| |_ (_)__ _____ / _` | '_/ _| ' \| |\ V / -_) \__,_|_| \__|_||_|_| \_/\___|

Skip to main content

Wraps all page content

HTML <video> <source src="/download/AvazEChargahBananMahjubiTajvidi/Avaz-e%20Chargah%20-%20Banan%2C%20Mahjubi%20%26%20Tajvidi.mp3"/> <source src="/download/AvazEChargahBananMahjubiTajvidi/Avaz-e%20Chargah%20-%20Banan%2C%20Mahjubi%20%26%20Tajvidi.ogg"/> Internet Archive's<!--'--> player requires either JavaScript to be enabled or a modern browser that understands the HTML5 &lt;video&gt; tag. </video>

 

 

 

 

Avaz-e Chargah

 

 

 

 

 

00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00

 

00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت از کانال تلگرام

پالایش و کاور: سینا مهدویان

 آموزش دانلود

 

 

 

حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب

فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند

زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر

تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

ای گدایان خرابات خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعامی چند

 

 

مطالب دیگر خصوصی

 

THIS POST HAS BEEN VIEWED 589 TIMES</H4

برچسب هابرگ سبز چهارگاه ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی علی تجویدی غلام‌حسین بنان مرتضی محجوبی

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...