ناگریز – وصال علوی و کوشا وحدتی ۲ آذر ۱۳۹۵ سعید اسدی / کوشا وحدتی / مهرداد عالمی / وصال علوی photo_2016-11-22_16-47-34 تار و آهنگ: کوشا وحدتی آواز: وصال علوی پیانو: سعید اسدی ویولن سل: مهرداد عالمی شعر: سلمان ساوجی ۳۲۰kbps: |دانلود مستقیم

ناگریز – وصال علوی و کوشا وحدتی

۲ آذر ۱۳۹۵

سعید اسدی / کوشا وحدتی / مهرداد عالمی / وصال علوی

 

 

 

 

 

 

 

تار و آهنگ: کوشا وحدتی

آواز: وصال علوی

پیانو: سعید اسدی

ویولن سل: مهرداد عالمی

شعر: سلمان ساوجی

۳۲۰kbps: |دانلود مستقیم|

۱۲۸kbps: |دانلود مستقیم|

__ _ _ _ __| |_ (_)__ _____ / _` | '_/ _| ' \| |\ V / -_) \__,_|_| \__|_||_|_| \_/\___|

Skip to main content

Wraps all page content

HTML <video> <source src="/download/NaGoriz-VesalAaviKooshaVahdati/Na%20Goriz%20%5B128%5D.mp3"/> <source src="/download/NaGoriz-VesalAaviKooshaVahdati/Na%20Goriz%20%5B128%5D.ogg"/> Internet Archive's<!--'--> player requires either JavaScript to be enabled or a modern browser that understands the HTML5 &lt;video&gt; tag. </video>

 

 

 

 

1. Na Goriz[128]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00

 

00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر چنین بود

گفتم که بسی خط خطا بر تو کشیدند

گفتا همه آن بود که بر لوح جبین بود

گفتم که تو ای عمر مرا زود برفتی

گفتا که رفیقا چه کنم عمر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چو رفتی

گفتا که مگر مصلحت وقت درین بود

 

 

مطالب دیگر خصوصی

 

THIS POST HAS BEEN VIEWED 254 TIMES</H4

برچسب هاسعید اسدی کوشا وحدتی مهرداد عالمی وصال علوی

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...