ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی ۱ مهر ۱۳۹۵ ابوعطا / بهزاد رواقی / تصویری / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / محمدرضا شجریان - خصوصی / مطالبِ دیگر video_2016-09-22_17-08-18-mov_2016092 اجرای خصوصی د

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۱ مهر ۱۳۹۵

ابوعطا / بهزاد رواقی / تصویری / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / محمدرضا شجریان - خصوصی / مطالبِ دیگر

 

 

 

 

اجرای خصوصی در ابوعطا

زنجان ۱۳۷۹

 

 

 ۹۳٫۵۹MB  :   مستقیم | مدیافایر

فایل صوتی

پخش آنلاین:

__ _ _ _ __| |_ (_)__ _____ / _` | '_/ _| ' \| |\ V / -_) \__,_|_| \__|_||_|_| \_/\___|

Skip to main content

Wraps all page content

HTML <video> <source src="/download/MaheNoShajarianRavaghi/Mahe%20No%20-%20Shajarian%20%26%20Ravaghi.mp4"/> <source src="/download/MaheNoShajarianRavaghi/Mahe%20No%20-%20Shajarian%20%26%20Ravaghi.ogv"/> Internet Archive's<!--'--> player requires either JavaScript to be enabled or a modern browser that understands the HTML5 &lt;video&gt; tag. </video>

 

 

 

Mahe No - Shajarian & Ravaghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Formats from Internet Archive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embedding Examples and Help

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Videos

 

 

Related Videos

 

Share Video

Embed code

<iframe src="https://archive.org/embed/MaheNoShajarianRavaghi" width="640" height="480" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe>

Select

Video link

https://archive.org/details/MaheNoShajarianRavaghi

Select

 

 

 

دریافت از کانال تلگرام

 آموزش دانلود

 

چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود

ور آشتی طلبم با سر عتاب رود

چو ماه نو ره بیچارگان نظاره

زند به گوشه ابرو و در نقاب رود

شب شراب خرابم کند به بیداری

وگر به روز شکایت کنم به خواب رود

طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل

بیفتد آن که در این راه با شتاب رود

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

خوشا کسی که در این راه بی‌حجاب رود

 

 

 

مطالب دیگر خصوصی

 

THIS POST HAS BEEN VIEWED 2,027 TIMES</H4

برچسب هاابوعطا بهزاد رواقی تصویری خصوصی ماه نو - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی - تصویری محمدرضا شجریان

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...