فرهنگ شریف – بداهه نوازی تار در آواز دشتی ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ دشتی / فرهنگ شریف فرهنگ شریف - بداهه نوازی تار در آواز دشتی hashiye ۶۶٫۷۳MB : مدیافایر پخش آنلاین: دریافت از کانال تلگرام آموزش دانلود hashiye bedahe1-mp4 مطالب دیگر خص

فرهنگ شریف – بداهه نوازی تار در آواز دشتی

۱۸ شهریور ۱۳۹۵

دشتی / فرهنگ شریف

 

 

 

 

 

 

 

۶۶٫۷۳MB  :   مدیافایر

پخش آنلاین:

__ _ _ _ __| |_ (_)__ _____ / _` | '_/ _| ' \| |\ V / -_) \__,_|_| \__|_||_|_| \_/\___|

Skip to main content

Wraps all page content

HTML <video> <source src="/download/FarhangSharifBedahehDarDashti/Farhang%20Sharif%20-%20Bedaheh%20dar%20Dashti.mp4"/> <source src="/download/FarhangSharifBedahehDarDashti/Farhang%20Sharif%20-%20Bedaheh%20dar%20Dashti.ogv"/> Internet Archive's<!--'--> player requires either JavaScript to be enabled or a modern browser that understands the HTML5 &lt;video&gt; tag. </video>

 

 

 

Farhang Sharif - Bedaheh dar Dashti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Formats from Internet Archive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embedding Examples and Help

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Videos

 

 

Related Videos

 

Share Video

Embed code

<iframe src="https://archive.org/embed/FarhangSharifBedahehDarDashti" width="640" height="480" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe>

Select

Video link

https://archive.org/details/FarhangSharifBedahehDarDashti

Select

 

 

 

دریافت از کانال تلگرام

 آموزش دانلود

 

 

 

 

 

مطالب دیگر خصوصی

 

THIS POST HAS BEEN VIEWED 801 TIMES</H4

برچسب هادشتی فرهنگ شریف فرهنگ شریف - بداهه نوازی تار در آواز دشتی

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...