برنامه کلاسها و روزهای حضور اساتید در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

برنامه کلاسها و روزهای حضور اساتید در آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

روزنام استادرشته ی آموزشی زمان حضور
 شنبه مرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانو پگاه و پسین
 شنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلنپگاه و پسین
شنبهنیما فریدونی تار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیف پگاه وپسین 
 شنبهاحسان جاودانی آواز ایرانی ، تصنیف ، صدا سازی ، تحریر پسین
شنبه سپیده لواسانی جمفلوت کلید دار ، موسیقی کودک پگاه و پسین 
شنبه فرزین نیازخانی گیتاراسپانیایی،  گیتار پاپ ، آواز پگاه و پسین 
 شنبهامیر صنیعی پیانو ، گیتار کلاسیک پسین 
 شنبهنصیبه ملاحسنی گویندگی ، فن بیان پسین 
شنبه میترا ابراهیمی تار، سه تار ،تئوری موسیقیپسین 
یکشنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه و پسین 
یکشنبه نیما فریدونی  تار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیف  پگاه وپسین  
یکشنبهسلمان حسینیتنبورپگاه وپسین  
یکشنبهاحسان نیکپیانو ، کیبورد(ارگ) ، آهنگسازی و نرم افزارهای موسیقیپسین
دوشنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه وپسین
دوشنبهنیما فریدونیتار، سه تار ،تئوری موسیقیپگاه وپسین
دوشنبهامیر صنیعیپیانو ، گیتار کلاسیک پسین
دوشنبهگلنوش ملایریموسیقی کودک ، سنتور، دوره مربی گری ارف پگاه وپسین
دوشنبهمرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانوپگاه و پسین
دوشنبهفرزین نیازخانیگیتارپاپ و اسپانیایی و آکوستیک ، آواز پگاه و پسین
سه شنبهایمان ملکی دف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه وپسین
سه شنبهنیما فریدونیتار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیف پگاه و پسین 
سه شنبهمرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانوپگاه و پسین
سه شنبههامان بریمانیپیانو ، کیبورد (ارگ) ، آهنگسازی و نرم افزارهای موسیقیپسین
سه شنبهگلنوش ملایریموسیقی کودک ، سنتور، دوره مربی گری ارفپگاه و پسین
سه شنبهاحسان جاودانیآواز ایرانی ، تصنیف ، صدا سازی ، تحریرپسین
سه شنبهفرزین نیازخانیگیتارپاپ و اسپانیایی و آکوستیک ، آواز پاپپسین
سه شنبهنادر امینیگیتار الکتریک ، آواز راکپسین
چهارشنبهایمان ملکیدف ، تمبک ، کمانچه ، ویلن پگاه و پسین
چهارشنبهنیما فریدونیتار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیفپگاه و پسین
چهارشنبهامیر صنیعیپیانو ، گیتار کلاسیک پسین
چهارشنبهبهزاد حاج حسینعلیسنتورپگاه و پسین
چهارشنبهسایه میرزاخانیگیتارکلاسیک و پاپپگاه و پسین
چهارشنبهمحمد عجمیسنتورپگاه و پسین
پنج شنبهایمان ملکیدف ، تمبک ، کمانچه ، ویلنپگاه و پسین
پنج شنبهنیما فریدونیتار ، سه تار ، شناخت موسیقی ایرانی و ردیفپگاه و پسین
پنج شنبههامان بریمانیپیانو ، کیبورد (ارگ) ، آهنگسازی و نرم افزارهای موسیقیپسین
پنج شنبهمرجان کاشفموسیقی کودک گروهی و خصوصی،آواز، سلفژ، پیانوپگاه و پسین
پنج شنبهفرزین نیازخانیگیتارپاپ و اسپانیایی و آکوستیک ، آواز پاپپگاه و پسین
پنج شنبهامیرحسین کیانپوردودوک ، بالابان ، هنگ درام ، دیجیریدو ...پسین

تاریخ به روز رسانی : بهار 1395

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...