برنامه کلاسها

استادسبا حاجی رضا (پیانو)

زمان کلاس:چهارشنبه 

برگزاری کلاس:اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

تلفن رزرو:22962315-22333425

 

استاد محمدتنکابنی (سنتور-هارمونی-کنترپوآن)

زمان کلاس:سه شنبه- پنجشنبه

برگزاری کلاس:اختیاریه جنوبی-کوچه نگار-ساختمان نگار-واحد19

خیابان ریحانی-میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-ساختمان پردیس-شماره18-واحد3

تلفن رزرو:22333426-22333425-22962315

 

استاد فایضه کامیاب (آواز وصداسازی)

زمان کلاس:سه شنبه

برگزاری کلاس:خیابان ریحانی- میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-ساختمان پردیس-شماره 18-واحد3

تلفن رزرو:22333426-22982820

 

استادشایان ریاحی (تنبک-پرکاشن-درامز)

زمان کلاس: شنبه

برگزاری کلاس:خیابان ریحانی-میدان بهشتی-خیابان ابوالحسنی-ساختمان پردیس-شماره 18-واحد3

تلفن رزرو:22333426-22333425

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...