تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت براى گروه کُر، الکترونیک و سازهاى سنتى به رهبرى نادر مشایخى

کنسرت براى گروه کُر، الکترونیک و سازهاى سنتى به رهبرى نادر مشایخى

انجمن اسیمس با همکارى موسسه فرهنگى هنرى آبنوس، گروه بامداد، گروه کُر پارسه و با مجوز رسمى وزارت ارشاد کل فرهنگى ارشاد اسلامى برگزار میکند. کنسرت براى گروه کُر، الکترونیک و سازهاى سنتى به رهبرى نادر مشایخى با اجراى قطعاتى از : احسان ابراهیمى، على رادمان...

کنسرت‌های پاپ تهران   کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران  کنسرت ارکستر ساربانگ 13 الی 15 آبان - تالار وحدت  تئاترها  نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می میرد همایون

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران کنسرت ارکستر ساربانگ 13 الی 15 آبان - تالار وحدت تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می میرد همایون

کنسرت‌های پاپ تهران   کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران   تئاترها  نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می م

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـثم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش شب اسرار آمیز عبد آتشانی - تالار هنر نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر تئاتر می سی سی پی نشسته می م