تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

«طلیعه کامران» استاد سنتور و شاگرد حبیب سماعی صبح امروز درگذشت

«طلیعه کامران» استاد سنتور و شاگرد حبیب سماعی صبح امروز درگذشت

نه لب گشایدم از گل نه دل کشد به نبید چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید با تأثر و تألم درگذشت بانوی هنرمند، خانم طلیعه کامران، نقاش پیشکسوت و نوازنده چیره دست سنتور، آخرین شاگرد استاد حبیب سماعی، پدر سنتورنوازی معاصر ایران، را اعلام نموده به اطلاع می رس...