ویدئوی گیتار - گل و تگرگ 0

ویدئوی گیتار - گل و تگرگ

ویدئوی گیتار - گل و تگرگ

این قطعه در ریتم 6/8 و از قطعات ایرانی مورد علاقه نوازندگان گیتار است که در اصل برای اجرا با خواننده ساخته شده. ویدیوی موجود تنظیم برای گیتار کلاسیک است. این قطعه در دو ماژور است که در آن از آرپژهای رفت و برگشت و ترمولو استفاده شده که هر دو از تکنیک هایی هستند که به زیبایی با گیتار قابل اجرا می باشند.

برای دانلود ویدئوی گل و تگرگ اینجا کلیک کنید. gol-o-tagarg-siavash-ghomeishi - گل و تگرگ

برای دیدن فایل ویدئو بر روی کامپیوتر خود به برنامه FLV Player نیاز دارید. یرای دانلود به این لینک مراجعه کنید. FLV Player

 

ویدئوی گیتار - گل گلدون 0

ویدئوی گیتار - گل گلدون

ویدئوی گیتار - گل گلدون

این قطعه در ریتم 6/8 و از قطعات ایرانی مورد علاقه نوازندگان گیتار است که در اصل برای اجرا با خواننده ساخته شده. ویدیوی موجود تنظیم برای گیتار کلاسیک است. قطعه اول در ر مینور است که در هر دو تنظیم، از آرپژهای رفت و برگشت و ترمولو استفاده شده که هر دو از تکنیک هایی هستند که به زیبایی با گیتار قابل اجرا می باشند.

برای دانلود ویدئوی گل و گلدون اینجا کلیک کنید. Gole Goldoon Simin Ghanem - گل گلدون

برای دیدن فایل ویدئو بر روی کامپیوتر خود به برنامه FLV Player نیاز دارید. یرای دانلود به این لینک مراجعه کنید. FLV Player

 

ویدئوی گیتار - مالاگوئنا 0

ویدئوی گیتار - مالاگوئنا

ویدئوی گیتار - مالاگوئنا

یکی از دستگاه های اسپانیش برای گیتار فلامنکو است. نام این دستگاه از شهر مالاگا (اسپانیا) گرفته شده است. علاوه بر این مالاگینیا یکی از فرم های مورد استفاده در برخی سوئیت ها می باشد.این قطعه با آوازی در ابتدا و قسمت ریتمیک پس از آن اجرا می شود. این دستگاه مانند معمول دستگاه های اسپانیایی در مد فریژین و با ریتم 3/4 اجرا می شود.

این قطعه با آوازی در ابتدا و قسمت ریتمیک پس از آن اجرا می شود. این دستگاه مانند معمول دستگاه های اسپانیایی در مد فریژین و با ریتم 3/4 اجرا می شود. در موسیقی فلامنکو اغلب درجه سوم مد به شکل بزرگ شده پس از آن اجرا شده. (سل نیم پرده زیرتر می شود) که در نتیجه در هارمونی آن آکورد می ماژور ایجاد می شود. چنانچه در ابتدای قسمت ریتمیک قطعه نت های می سل# سی تکرار می شوند.

برای دانلود ویدئوی مالاگوئنا اینجا کلیک کنید. Malaguena - مالاگوئنا

برای دیدن فایل ویدئو بر روی کامپیوتر خود به برنامه FLV Player نیاز دارید. یرای دانلود به این لینک مراجعه کنید. FLV Player

 

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1386 0

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1386

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1386

 


 

1 - دوعامل اصلی موسیقی ملل چه می باشد؟
 نغمه - شدت
 تمبر - شدت
 نغمه - وزن
 طنین - وزن


2 - موسیقی ایرانی در طول کدام قرون به اوج کمال علمی وعملی خود رسید؟
 1-3
 4-8
 8-10
 2-5


3 - اولین مدرسه موسیقی ایرانی توسط چه کسی تاسیس شد؟
 ابوالحسن صبا
 آقا میرزا حسین قلی فرهانی
 حسین خان اسماعیل زاده
 کلنل علی نقی وزیری


4 - ساز کرنا جزء کدام دسته از سازها می باشد؟
 زهی
 کوبه ای
 بادی
 زهی - زخمه ای


5 - داریوش صفوت از نوازندگان معروف کدام ساز سنتی ایرانی است؟
 سه تار
 تمبک
 تار
 سنتور


6 - کدام یک ازآهنگسازان غربی فواصل موسیقی اروپایی را طبق روش پیشنهادی خود تغییر داد؟
 پالسترنیا
 موتسارت
 برامس
 باخ


7 - به علمی که در مورد ظرفیت آکورد ها و توانایی های پیوندشان با هم، درساختن یک قطعه موسیقی بحث می کند چه می گویند؟
 آکورد
 هارمونی
 میزان
 ارکستراسیون


8 - نت دولا چنگ، معادل چند ضرب می باشد؟
 1/4
 1/8
 1/2
 2/4


9 - علامت .... بیان گر کدام گزینه است؟ 

 دولاچنگ
 سیاه
 سکوت گرد
 چنگ


10 - 10- کدام تعریف برای میزان، درست می باشد؟
 نهاده ی موسیقی است که برای جدا کردن صداها از یکدیگر به کارمی رود.
 بخش های مساوی هرقطعه ی موسیقی از لحاظ زمانی
 خط عمودی بین بخش های یک قطعه ی موسیقی
 شنیده شدن چند صدا با یکدیگر


11 - گوستاو شار پانتیه از پیروان کدام مکتب موسیقی بوده است؟
 کلاسیک
 باروک
 رومانتیک
 امپرسیونیسم


12 - کدام قرن، قرن موسیقی ساز در ایتالیا لقب گرفت؟
 هجدهم
 پانزدهم
 هفدهم
 نوزدهم


13 - اساس موسیقی مشرق زمین، توسط کدام کشور و در چه دوره ای رو به گسترش نهاد؟
 بین النهرین - دوران کهن
 ایران – بعد از اسلام
 هند – بعد از اسلام
 ایران - قبل از اسلام


14 - کتاب موسیقی دوره ای ساسانی توسط چه کسی تالیف شده است؟
 مهدی برکشلی
 ابونصر فارابی
 روح ا.. خالقی
 محمد تقی بینش


15 - موسیقی مقامی عبارت است از ...
 موسیقی مغرب زمین در شکل اصلی و حقیقی
 رابطه ی موسیقی با نظام کیهانی در مشرق زمین
 موسیقی نیایشی و با آداب مذهبی در مشرق زمین
 موسیقی مشرق زمین در شکل اصلی و حقیقی


 

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1385 0

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1385

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1385

 


 

1 - کتاب موسیقی از نظراسلام تالیف کدام نویسنده است؟
 رضا مهدوی
 ابونصر فارابی
 محمد تقی بینش
 روح ا.. خالقی


2 - کدام موسیقی دان، از پیروان مکتب نئورمانتیک ها است؟
 پاگانینی
 برامس
 بتهوون
 باخ


3 - علامت زیر معرف کدام کلید در موسیقی است؟ 

 دو
 سل
 فا
 سی


4 - به بالا یا پایین آوردن سطح زیر و بمی یک قطعه ی موسیقی در فاصله ی داده شده ی معین چه می گویند؟
 میزان
 انتقال
 ضرب آهنگ
 وزن


5 - موسیقی سر حدی خاص کدام منطقه ای ایران است؟
 بوشهر
 لرستان
 آذربایجان
 بلوچستان


6 - نل جزء کدام دسته ازسازها است؟
 زهی
 ضربی
 بادی
 زهی زخمه ای


7 - نقاره عبارتست از ...
 قسمت دوم کاسته تار
 نوعی ساز زهی
 کاسه ساز رباب
 قسمت بالایی ساز قیچک


8 - کدام ساز از کاملترین سازهای ضربی است؟
 تیمپانی
 دف
 تنبک
 دهل


9 - نت سه لا چنگ معادل چند ضرب می باشد؟
 2
 1/16
 1/8
 1/4


10 - اولین کتاب های نظری مکتب جدید موسیقی ایرانی توسط چه کسی تالیف شد؟
 ابوالحسن صبا
 درویش خان
 حسین تهرانی
 علی نقی وزیری


11 - حبیب سماعی موسیقی و نوازندگی را نزد کدام هنرمند آموخت؟
 ابوالحسن صبا
 روح اله خالقی
 حبیب ا.. سماع حضور
 مشتاق علی شاه


12 - درکدام قرن معروف ترین نوازندگان ویولن در ایتالیا به ظهور رسیدند؟
 هفدهم
 شانزدهم
 پانزدهم
 هجدهم


13 - واحد شناسایی موسیقی ایرانی چه نام دارد؟
 صوت
 دانگ
 صفار
 رنگ


14 - در چه قرن میلادی موسیقی از حالت تک صدایی خارج شد و به تدریج وارد دو و چند صدایی گردید.
 دهم
 پانزدهم
 هفدهم
 نهم


15 - درموسیقی ایرانی اجزای تشکیل دهنده دستگاه یا آواز را چه می نامند؟
 اوج
 تکه
 گوشه
 فرود


 

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1384   0

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1384

آزمون خلاقیت موسیقی کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد - 1384

 


 

1 - منبع تولید و ماده ی خام موسیقی چه نام دارد؟
 نت
 ساز
 ردیف
 صوت


2 - گام کامل یا یک سیکل درموسیقی ازتوالی ... پدید می آید.
 هفت صدا
 نه صدا
 هشت صدا
 شش صدا


3 - به سلسله اصوات موسیقیایی که درتوالی یکدیگرند، چه میگویند؟
 وزن
 طنین
 نغمه
 انتقال


4 - نام این علامت چه می باشد؟
 بمل
 دیز
 سری
 کرن


5 - ... برابر نهاد موسیقی است و برای جدا کردن صداهای موسیقی از یکدیگر به کار می رود.
 میزان
 وزن
 آکورد
 سکوت


6 - ضرب آهنگ نت سیاه معادل کدام گزینه است؟
 1
 1/8
 1/4
 1/32


7 - کدام از موسیقدانان به دلیل آهنگ های مذهبی اش شهرت فراوان یافت؟
 پالسترنیا
 برامس
 شوپن
 موتسارت


8 - اپرای دون ژوان، اثر کدام موسیقیدان است؟
 باخ
 موتسارت
 شوپن
 ویوالدی


9 - موسس هنرستان موسیقی ملی ایران، کدام هنرمند است؟
 ابوالحسن صبا
 آقاعلی اکبرفراهانی
 روح ا.. خالقی
 علی نقی وزیری


10 - تدوین نهایی ردریف موسیقی ایران توسط ... به تکامل رسید.
 خاندان فراهانی
 درویش خان
 ابوالحسن صبا
 میرزا حسین قلی


11 - کتاب موسیقی از نظر اسلام اثر چه کسی می باشد؟
 ابونصر فارابی
 سید محمد تقی جعفری
 ابوعلی سینا
 سید محمد تقی بینش


12 - در کدام قرن موسیقی ایرانی به اوج کمال علمی و عملی خود دست یافت؟
 8 تا 9
 4 تا 8
 2 تا 4
 10 تا 8


13 - رباب جزء کدام دسته از سازها است؟
 زهی کمانی
 بادی
 زهی زخمه ای
 کوبه ای


14 - در ساخت تار معمولا خرک از چه جنسی می باشد؟
 چوب گردوی کهنه
 میله ی فولادی
 شاخ حیوانات
 چوب توت


15 - پایه گذار مکتب ردیف نی نوازی اصفهان کدام هنرمند است؟
 نایب اسد ا...
 منتظم الحکما
 علی اکبر شکارچی
 میرزا حسین قلی