گلنوش ملایری | مدرس فلوت ریکورد سوپرانو ، آلتو و تنور 0

گلنوش ملایری | مدرس فلوت ریکورد سوپرانو ، آلتو و تنور

گلنوش ملایری | مدرس فلوت ریکورد سوپرانو ، آلتو و تنور

تلفن : 22333425

روز کلاس : دوشنبه و سه شنبه 

آموزش فلوت ریکوردر ، فلوت ریکوردر آلتو

فلوت ریکوردر در اصل یکی از سازهای فولکلور کشور آلمان است . سازی است کروماتیک که با آن می توان آهنگهای مناسب را با آن اجرا نمود. 

در این دوره از کتابهای فلوت استاد مسعود نظر ویژه ی کودکان ، کتاب فلوت ریکوردر استیفن گودر ویژه ی بزرگسالان و کتاب گلچینی از زیباترین آهنگهای ایران و جهان دوجلدی کاوه سروریان تدریس می شود.

انواع فلوت ریکوردر در ایران سوپرانو و آلتو بوده که سوپرانو نوع متداول آن است و نوع آلتوی آن صدایی به نسبت بم تری نسبت به سوپرانو دارد. 

تمرینات تنفسی و هواگیری در سازهای بادی بسیار مهم است که در این دوره آموزش داده می شود. 

 پرویز مشکاتیان در سال ۱۳۳۴ در نیشابور به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را از شش سالگی نزد پدرش، حسن مشکاتیان، که استاد سنتورنوازی و آشنا با ویولن و سه‌تار بود، آموخت. وی آموختن موسیقی را در طول تحصیل در زادگاهش، نیشابور پی گرفت و تا پایان دورهٔ متوسطه همچنان 0

پرویز مشکاتیان در سال ۱۳۳۴ در نیشابور به دنیا آمد. او مقدمات موسیقی را از شش سالگی نزد پدرش، حسن مشکاتیان، که استاد سنتورنوازی و آشنا با ویولن و سه‌تار بود، آموخت. وی آموختن موسیقی را در طول تحصیل در زادگاهش، نیشابور پی گرفت و تا پایان دورهٔ متوسطه همچنان