گلنوش ملایری | مدرس فلوت ریکورد سوپرانو ، آلتو و تنور 0

گلنوش ملایری | مدرس فلوت ریکورد سوپرانو ، آلتو و تنور

گلنوش ملایری | مدرس فلوت ریکورد سوپرانو ، آلتو و تنور

تلفن : 22333425

روز کلاس : دوشنبه و سه شنبه 

آموزش فلوت ریکوردر ، فلوت ریکوردر آلتو

فلوت ریکوردر در اصل یکی از سازهای فولکلور کشور آلمان است . سازی است کروماتیک که با آن می توان آهنگهای مناسب را با آن اجرا نمود. 

در این دوره از کتابهای فلوت استاد مسعود نظر ویژه ی کودکان ، کتاب فلوت ریکوردر استیفن گودر ویژه ی بزرگسالان و کتاب گلچینی از زیباترین آهنگهای ایران و جهان دوجلدی کاوه سروریان تدریس می شود.

انواع فلوت ریکوردر در ایران سوپرانو و آلتو بوده که سوپرانو نوع متداول آن است و نوع آلتوی آن صدایی به نسبت بم تری نسبت به سوپرانو دارد. 

تمرینات تنفسی و هواگیری در سازهای بادی بسیار مهم است که در این دوره آموزش داده می شود.