ایمان ملکی - آموزش کمانچه 0

ایمان ملکی - آموزش کمانچه

کلاسهای آموزش کمانچه در چهار دوره ی ابتدایی ، متوسطه ، عالی و ممتاز زیر نظر آقای ایمان ملکی در آموزشگاه موسیقی فریدونی تشکیل می گردد. کتابهای هنرستان ، ردیف های موسیقی ایران، قطعات کمانچه از استاد علی اکبر شکارچی ، استاد اردشیر کامکار و استاد کیهان کلهر و ... در این کلاسها آموزش داده می شود.  جههت مصاحبه و حضور در کلاسها با تلفن 22952820 تماس حاصل فرمایید.