تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

سازدهنی گردنبند هونر Little Lady Anniversary - Hohner Little Lady Anniversary امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 5.8 سازدهنی گردنبند هونر Little Lady Anniversary سازدهنی گردنبند هونر Little Lady Anniversary مشخصات اصلی  نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 4 عدد 55,00

سازدهنی گردنبند هونر Little Lady Anniversary - Hohner Little Lady Anniversary امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 5.8 سازدهنی گردنبند هونر Little Lady Anniversary سازدهنی گردنبند هونر Little Lady Anniversary مشخصات اصلی نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 4 عدد 55,00

سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Marine Band Deluxe - Hohner Diatonic Marine Band Deluxe Harmonica امتیاز کاربران ( از 4 رای ) 8.7 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Marine Band Deluxe سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Marine Band Deluxe مشخصات اصلی  نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ه

سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Marine Band Deluxe - Hohner Diatonic Marine Band Deluxe Harmonica امتیاز کاربران ( از 4 رای ) 8.7 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Marine Band Deluxe سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Marine Band Deluxe مشخصات اصلی نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ه

سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Rocket - Hohner Diatonic Rocket Harmonica امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Rocket سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Rocket مشخصات اصلی  نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 10 عددپلاستیک ABS 180,000 تومان

سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Rocket - Hohner Diatonic Rocket Harmonica امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Rocket سازدهنی دیاتونیک هونر مدل Rocket مشخصات اصلی نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 10 عددپلاستیک ABS 180,000 تومان

سازدهنی دیاتونیک هونر مدل 360 - Hohner Diatonic 360 Harmonica امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 8.0 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل 360 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل 360 مشخصات اصلی  نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 10 عددپلاستیک ABS شفاف 110,000 تومان 99,000 تومان

سازدهنی دیاتونیک هونر مدل 360 - Hohner Diatonic 360 Harmonica امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 8.0 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل 360 سازدهنی دیاتونیک هونر مدل 360 مشخصات اصلی نوع ساز دهنی: - تعداد سوراخ ها: 10 عددپلاستیک ABS شفاف 110,000 تومان 99,000 تومان

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Omega - Metal Sounds Zenko Omega Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 6.6 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Omega تانک درام متال ساندز مدل Zenko Omega اطلاعات کلی  - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- رنگ: برنجی ویژگ

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Omega - Metal Sounds Zenko Omega Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 6.6 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Omega تانک درام متال ساندز مدل Zenko Omega اطلاعات کلی - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- رنگ: برنجی ویژگ

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Pygmy - Metal Sounds Zenko Pygmy Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 7.8 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Pygmy تانک درام متال ساندز مدل Zenko Pygmy اطلاعات کلی  - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: استیل ضدزن

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Pygmy - Metal Sounds Zenko Pygmy Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 7.8 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Pygmy تانک درام متال ساندز مدل Zenko Pygmy اطلاعات کلی - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: استیل ضدزن

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Solstice - Metal Sounds Zenko Solstice Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Solstice تانک درام متال ساندز مدل Zenko Solstice اطلاعات کلی  - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Solstice - Metal Sounds Zenko Solstice Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0.0 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Solstice تانک درام متال ساندز مدل Zenko Solstice اطلاعات کلی - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Harmony - Metal Sounds Zenko Harmony Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 3.8 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Harmony تانک درام متال ساندز مدل Zenko Harmony اطلاعات کلی  - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: اس

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Harmony - Metal Sounds Zenko Harmony Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 3.8 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Harmony تانک درام متال ساندز مدل Zenko Harmony اطلاعات کلی - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: اس

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Equinox - Metal Sounds Zenko Equinox Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 7.8 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Equinox تانک درام متال ساندز مدل Zenko Equinox اطلاعات کلی  - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: اس

تانک درام متال ساندز مدل Zenko Equinox - Metal Sounds Zenko Equinox Tongue Drum امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 7.8 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Equinox تانک درام متال ساندز مدل Zenko Equinox اطلاعات کلی - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: اس

امتیاز کاربران ( از 7 رای ) 5.4 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Akebono تانک درام متال ساندز مدل Zenko Akebono اطلاعات کلی  - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: استیل ضدزنگ - رنگ: برنجی ویژگی‌ها - دست‌ساز و ساخته کشور فرانسه - قابلیت اجرای گا

امتیاز کاربران ( از 7 رای ) 5.4 تانک درام متال ساندز مدل Zenko Akebono تانک درام متال ساندز مدل Zenko Akebono اطلاعات کلی - وزن: 2.8 کیلوگرم- ابعاد: 13 × 32 سانتی‌متر- جنس: استیل ضدزنگ - رنگ: برنجی ویژگی‌ها - دست‌ساز و ساخته کشور فرانسه - قابلیت اجرای گا

اویرایش شده بررسی ساختار چهارمضراب‌های فرامرز پایور؛ اجرای قطعاتی در آواز دشتی به صورت تکنوازی و گروه‌نوازی Comments	(0) Like	(0) Folder_heart	 Printer Email_attach پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده موسیقی . 1

اویرایش شده بررسی ساختار چهارمضراب‌های فرامرز پایور؛ اجرای قطعاتی در آواز دشتی به صورت تکنوازی و گروه‌نوازی Comments (0) Like (0) Folder_heart Printer Email_attach پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه هنر تهران - دانشکده موسیقی . 1