تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

نوازنده سرشناس سنتور از دوران آسیب‌دیدگی دستش می‌گوید؛ سیامک آقایی: این اتفاق ساده نکات مهمی را به یادم انداخت موسیقی ما - مهر ماه سال گذشته دستِ «سیامک آقایی» - آهنگساز و نوازنده نامدار سنتور- دچار سانحه شد. آنهایی که این نوازنده و آهنگساز را می‌شناسند،

نوازنده سرشناس سنتور از دوران آسیب‌دیدگی دستش می‌گوید؛ سیامک آقایی: این اتفاق ساده نکات مهمی را به یادم انداخت موسیقی ما - مهر ماه سال گذشته دستِ «سیامک آقایی» - آهنگساز و نوازنده نامدار سنتور- دچار سانحه شد. آنهایی که این نوازنده و آهنگساز را می‌شناسند،