تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

جهانبخش احمدپور | مدرس تار | آموزشگاه موسیقی فریدونی

جهانبخش احمدپور | مدرس تار | آموزشگاه موسیقی فریدونی

جهانبخش احمدپور | مدرس تار | آموزشگاه موسیقی فریدونی تماس جهت هماهنگی کلاس : ۲۲۹۵۲۸۲۰           سوابق تحصیلی: سال معدل مؤسسه گرایش رشته مقطع 86-90 4/18  دبیرستان شاهد فیزیک ریاضی-فیزیک دیپلم و پیش دانشگاهی 90-95 7/15 دانشگاه شهید باهنر کرمان لیزر مهندس...