تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

تبریک به آقای اصغر فرهادی برای دریافت جایزه اسکار فیلم فروشنده . آموزشگاه موسیقی فریدونی

تبریک به آقای اصغر فرهادی برای دریافت جایزه اسکار فیلم فروشنده . آموزشگاه موسیقی فریدونی

آموزشگاه موسیقی فریدونی دریافت جایزه اسکار فیلم فروشنده را به جناب آقای اصغر فرهادی و تمام ایرانیان شادباش می گوید. پیروزی ایرانیان در دنیا افتخاری وصف ناشدنی ا...

برنامه هفت گنج آشنایی با وزن های شعری موسیقی ایرانی با صدای ساز و آواز استادان بزرگ سده گذشته

برنامه هفت گنج آشنایی با وزن های شعری موسیقی ایرانی با صدای ساز و آواز استادان بزرگ سده گذشته

برنامه"هفت گنج" آشنایی با وزن های شعری موسیقی ایرانی با صدای ساز و آواز استادان بزرگ سده گذشته درویش حسن خراباتی،اقبال آذر،نورعلی برومند و روایت کنندگان معاصر. لینک تهیه برنامه: تار نما  : 2gah.com تلگرام : @haf...