تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

سنگ سو اثری از: گروه هیس خواننده: علیرضا دراج هم‌خوان: مجید فرد آهنگساز: مجید فرد نوازنده: کوبه ای و تار : سیاوش معصومی - ساکسیفون : داوود اریکه +10-10  plays 256  0:00  دانلود  زخم زمانه علیرضا دراج   فصل نا امیدی علیرضا دراج

سنگ سو اثری از: گروه هیس خواننده: علیرضا دراج هم‌خوان: مجید فرد آهنگساز: مجید فرد نوازنده: کوبه ای و تار : سیاوش معصومی - ساکسیفون : داوود اریکه +10-10 plays 256 0:00 دانلود زخم زمانه علیرضا دراج فصل نا امیدی علیرضا دراج