تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

فروش کتاب ۳۰ قطعه برای تار و سه تار فرهنگ شریف نوشته هوشنگ ظریف ویرایش محمدرضا گرگین زاده به کوشش علا ایجادی

فروش کتاب ۳۰ قطعه برای تار و سه تار فرهنگ شریف نوشته هوشنگ ظریف ویرایش محمدرضا گرگین زاده به کوشش علا ایجادی

فروش کتاب ۳۰ قطعه برای تار و سه تار فرهنگ شریف نوشته هوشنگ ظریف ویرایش محمدرضا گرگین زاده به کوشش علا ایجادی انتشارات سرود قیمت : ۲۰۰۰۰ در این کتاب نت قطعات زیر را می توانید بب...

ثبت نام سه ماهه ی پاییز ۱۳۹۵+ شرایط + برنامه کلاسها + لیست اساتید

ثبت نام سه ماهه ی پاییز ۱۳۹۵+ شرایط + برنامه کلاسها + لیست اساتید

ثبت نام سه ماهه ی پاییز ۱۳۹۵+ شرایط + برنامه کلاسها + لیست اساتید آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی مهلت ثبت نام : ۲۳ شهریور شهریه : ۴۲۰.۰۰۰ تومان درصورت ثبت نام تا ۱۰ شهریور : ۳۷۰۰۰۰ تومان  آغاز کلاسها : ۱ مهر ۱۳۹۵ تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ شرایط و مدارک ثبت نام:  ا...