تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

قیمت	ساز کودکان 40٬000	بلز 1.5 اکتاو جعبه ای فروزنده 60٬000	بلز رها 2 اکتاو کاوردار 40٬000	بلز رها یک و نیم اکتاو 25٬000	بلز رها یک ونیم اکتاو  480٬000	زایلافون چوبی آلتو 690٬000	زایلافون چوبی باس 340٬000	زایلافون چوبی سوپرانو 22٬000	دقک چوبی تکی 35٬000	دق

قیمت ساز کودکان 40٬000 بلز 1.5 اکتاو جعبه ای فروزنده 60٬000 بلز رها 2 اکتاو کاوردار 40٬000 بلز رها یک و نیم اکتاو 25٬000 بلز رها یک ونیم اکتاو  480٬000 زایلافون چوبی آلتو 690٬000 زایلافون چوبی باس 340٬000 زایلافون چوبی سوپرانو 22٬000 دقک چوبی تکی 35٬000 دق

‌‌موسیقی دان و هنرمند فراموش شده  استاد عیسی باربَد    اسماعیل باربَد پدر بزرگوار استاد عیسی خان باربد اهل روستای  (شیروانجئق)  سراب مثل سایر هموطنانش برای تامین معاش و رهایی از زنجیر ظالمانه جامعه فئودالی آن روزگار به باکو رفته ودر ضمن اشتغال در آنجا ازدو

‌‌موسیقی دان و هنرمند فراموش شده استاد عیسی باربَد اسماعیل باربَد پدر بزرگوار استاد عیسی خان باربد اهل روستای (شیروانجئق) سراب مثل سایر هموطنانش برای تامین معاش و رهایی از زنجیر ظالمانه جامعه فئودالی آن روزگار به باکو رفته ودر ضمن اشتغال در آنجا ازدو