تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

بها0	نام آلبوم 100٬000	برگ سبز |‌آرشیو کامل برنامه رادیو |‌۲ دی وی دی  50٬000	تکنوازان |‌آرشیو کامل برنامه رادیو |‌۱ دی وی دی  600٬000	ردیف مهرتاش به روایت داود فیاضی 7 سی دی  500٬000	ردیف میرزاعبدالله | تار حسین علیزاده | 5 سی دی  500٬000	ردیف میرزاعبدالل

بها0 نام آلبوم 100٬000 برگ سبز |‌آرشیو کامل برنامه رادیو |‌۲ دی وی دی 50٬000 تکنوازان |‌آرشیو کامل برنامه رادیو |‌۱ دی وی دی 600٬000 ردیف مهرتاش به روایت داود فیاضی 7 سی دی 500٬000 ردیف میرزاعبدالله | تار حسین علیزاده | 5 سی دی 500٬000 ردیف میرزاعبدالل

بهاء	کتاب ویلن | کمانچه 150٬000	20 اتود برای ویولن هانس زیت جلد 3  | با سی دی  120٬000	آموزش گام به گام ویلن به کودکان همراه با سی دی | ایمان ملکی  120٬000	پنج کنسرتو برای ویولن | موتسارت 120٬000	دستور مقدماتی  ویلن هنرستان موسیقی روح الله خالقی 1 با سی دی

بهاء کتاب ویلن | کمانچه 150٬000 20 اتود برای ویولن هانس زیت جلد 3 | با سی دی 120٬000 آموزش گام به گام ویلن به کودکان همراه با سی دی | ایمان ملکی  120٬000 پنج کنسرتو برای ویولن | موتسارت 120٬000 دستور مقدماتی ویلن هنرستان موسیقی روح الله خالقی 1 با سی دی