تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت‌های پاپ تهران  کنسرت سینا حجازی 20 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت فرزاد فرزین 21 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه کاکوبند 22 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه مات 22 شهریور - تالار غدیر وزارت کشور کنسرت رحیم شهریاری 22 شهریور - تالا

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت سینا حجازی 20 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت فرزاد فرزین 21 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه کاکوبند 22 شهریور - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت گروه مات 22 شهریور - تالار غدیر وزارت کشور کنسرت رحیم شهریاری 22 شهریور - تالا

دستگاه ماهور و گوشه های مربوط به آن دستگاه ماهور در موسیقی قدیم ایران هنگام اجرای دستگاهی از موسیقی به این توجه می کردند که آیا شب و یا روز است  یا فرد شنونده سفید روی یا سبزه روی می باشد بخصوص در زمان عبدل القادر مراغه ای اساتید به شاگردان خود می آموختند

دستگاه ماهور و گوشه های مربوط به آن دستگاه ماهور در موسیقی قدیم ایران هنگام اجرای دستگاهی از موسیقی به این توجه می کردند که آیا شب و یا روز است یا فرد شنونده سفید روی یا سبزه روی می باشد بخصوص در زمان عبدل القادر مراغه ای اساتید به شاگردان خود می آموختند