تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گزیده آواهای انتظار ویژه عید غدیر: 72544 مژده از غدیر(شمس) 65535 عید غدیر  (علی فانی) 83012 دل قلندر (هژیر مهرافروز) 82998 مولای غریبان (هژیر مهرافروز) 20512 در غدیر خم (حدادیان) فعالسازی با ارسال کد آوا به 8989 https://telegram.me/www_mci_ir

گزیده آواهای انتظار ویژه عید غدیر: 72544 مژده از غدیر(شمس) 65535 عید غدیر (علی فانی) 83012 دل قلندر (هژیر مهرافروز) 82998 مولای غریبان (هژیر مهرافروز) 20512 در غدیر خم (حدادیان) فعالسازی با ارسال کد آوا به 8989 https://telegram.me/www_mci_ir