تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

سلمک از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد سَلمَک موسیقی‌دان نامدار دوران هارون‌الرشید خلیفه عباسی است که اختراع و یا اجرای اول بار وزن رمل توسط او، بین ایرانیان، شهرت یافت. او یکی از آهنگ‌های رمل ابن محرز را پسندیده و آن را به فارسی برگرداند و در آن مایه ترانه خو

سلمک از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد سَلمَک موسیقی‌دان نامدار دوران هارون‌الرشید خلیفه عباسی است که اختراع و یا اجرای اول بار وزن رمل توسط او، بین ایرانیان، شهرت یافت. او یکی از آهنگ‌های رمل ابن محرز را پسندیده و آن را به فارسی برگرداند و در آن مایه ترانه خو

دستگاه شور گوشه های شور چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که این  دریا چه موج  بیکران  دارد بررسی دستگاه های موسیقی ایرانی: دستگاه های موسیقی ایرانی شامل دوازده آواز می باشد.  آوازها شامل: ۱) شور ۲) ابوعطا ۳) بیات ترک ۴) افشاری

دستگاه شور گوشه های شور چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که این دریا چه موج بیکران دارد بررسی دستگاه های موسیقی ایرانی: دستگاه های موسیقی ایرانی شامل دوازده آواز می باشد. آوازها شامل: ۱) شور ۲) ابوعطا ۳) بیات ترک ۴) افشاری