تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

نیلوفر خوشدل . مدرس آواز . صداسازی و ردیف موسیقی ایرانی و تصنیف . آموزشگاه موسیقی فریدونی

نیلوفر خوشدل . مدرس آواز . صداسازی و ردیف موسیقی ایرانی و تصنیف . آموزشگاه موسیقی فریدونی

نیلوفر خوشدل . مدرس آواز . صداسازی و ردیف موسیقی ایرانی و تصنیف . آموزشگاه موسیقی فریدونی   روزهای کلاس یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه  تلفن ثبت نام : ۲۲۹۵۲۸۲۰ درباره ی نیلوفر خوشدل:  متولد ١٣٧٤/٠٣/٠١ رتبه اول آزمون هنرستان موسیقی تهران در سال ٨٥ دریافت پلا...