تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

طریق کام‌بخشی – استادان شجریان و کسایی ۲۹ تیر ۱۳۸۸ حسن کسایی / خصوصی / ماهور / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی طریق کام‌بخشی  طریق کام‌بخشی – شجریان و کسایی – ماهور قسمت ۱ قسمت ۲ دانلود از مدیافایر ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار

طریق کام‌بخشی – استادان شجریان و کسایی ۲۹ تیر ۱۳۸۸ حسن کسایی / خصوصی / ماهور / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی طریق کام‌بخشی طریق کام‌بخشی – شجریان و کسایی – ماهور قسمت ۱ قسمت ۲ دانلود از مدیافایر ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان با یاحقی و پایور ۲۹ تیر ۱۳۸۸ پرویز یاحقی / خصوصی / فرامرز پایور / کردبیات / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شب هجران شب هجران – شجریان، یاحقی و پایور – کیفیت پایین قسمت ۱ قسمت ۲ به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان با یاحقی و پایور ۲۹ تیر ۱۳۸۸ پرویز یاحقی / خصوصی / فرامرز پایور / کردبیات / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شب هجران شب هجران – شجریان، یاحقی و پایور – کیفیت پایین قسمت ۱ قسمت ۲ به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم

مجوعه آثار گل‌های تازه ۲۹ تیر ۱۳۸۸ گلهای تازه / مجموعه آثار   مجوعه آثار گل‌های تازه   برنامه شماره ۱برنامه شماره ۲ برنامه شماره ۳ برنامه شماره ۴ برنامه شماره ۵ برنامه شماره ۶ برناه شماره ۷ برنامه شماره ۸ برنامه شماره ۹ برنامه شماره ۱۰ برنامه

مجوعه آثار گل‌های تازه ۲۹ تیر ۱۳۸۸ گلهای تازه / مجموعه آثار مجوعه آثار گل‌های تازه برنامه شماره ۱برنامه شماره ۲ برنامه شماره ۳ برنامه شماره ۴ برنامه شماره ۵ برنامه شماره ۶ برناه شماره ۷ برنامه شماره ۸ برنامه شماره ۹ برنامه شماره ۱۰ برنامه

اجرای خصوصی شجریان با موسوی و دادبه – برق غیرت – ۱۶ آذر ۵۸ ۲۹ تیر ۱۳۸۸ خصوصی / غلام‌رضا دادبه / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / مخالف سه‌گاه http://khosousi.persiangig.com/image/tk9xzfovnzkqh2phbn7k.jpg  اجرای خصوصی شجریان با موسوی

اجرای خصوصی شجریان با موسوی و دادبه – برق غیرت – ۱۶ آذر ۵۸ ۲۹ تیر ۱۳۸۸ خصوصی / غلام‌رضا دادبه / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / مخالف سه‌گاه http://khosousi.persiangig.com/image/tk9xzfovnzkqh2phbn7k.jpg اجرای خصوصی شجریان با موسوی

استاد شجریان – گر تیغ بر کشد ۲۹ تیر ۱۳۸۸ فرهنگ شریف / محمدرضا شجریان / موسیقی ایرانی / همایون خرم http://khosousi.persiangig.com/image/tk9xzfovnzkqh2phbn7k.jpg شجریان قسمت 1 قسمت 2 همنوازان : همایون خرم / فرهنگ شریف/ چشم اذر/حسین همدانیان اهنگ : مخالف س

استاد شجریان – گر تیغ بر کشد ۲۹ تیر ۱۳۸۸ فرهنگ شریف / محمدرضا شجریان / موسیقی ایرانی / همایون خرم http://khosousi.persiangig.com/image/tk9xzfovnzkqh2phbn7k.jpg شجریان قسمت 1 قسمت 2 همنوازان : همایون خرم / فرهنگ شریف/ چشم اذر/حسین همدانیان اهنگ : مخالف س

اجرای خصوصی استاد شجریان – کنج عافیت – مخالف سه گاه ۲۹ تیر ۱۳۸۸ خصوصی / سه‌گاه / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی http://khosousi.com///wp-content/uploads/afsf15.jpg شجریان-مخالف سه گاه قسمت ۱ قسمت ۲   به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم بیا ب

اجرای خصوصی استاد شجریان – کنج عافیت – مخالف سه گاه ۲۹ تیر ۱۳۸۸ خصوصی / سه‌گاه / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی http://khosousi.com///wp-content/uploads/afsf15.jpg شجریان-مخالف سه گاه قسمت ۱ قسمت ۲ به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم بیا ب

اجرای خصوصی شجریان با موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی – مسند خورشید – ۱ آذر ۵۸ ۲۹ تیر ۱۳۸۸ حسن کسایی / خصوصی / علی‌اصغر شاهزیدی / کردبیات / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی http://khosousi.com///wp-content/uploads/afsf9.jpg شجریان-کر

اجرای خصوصی شجریان با موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی – مسند خورشید – ۱ آذر ۵۸ ۲۹ تیر ۱۳۸۸ حسن کسایی / خصوصی / علی‌اصغر شاهزیدی / کردبیات / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی http://khosousi.com///wp-content/uploads/afsf9.jpg شجریان-کر

استاد شجریان – قاصدک ۲۹ تیر ۱۳۸۸ پرویز مشکاتیان / محمدرضا شجریان / همایون شجریان شجریان – قاصدکدریافت خیلی وقت بود میخواستم این کار رو بذارم این همون کاری نیست که اغلب همه دارن. تصویری بود که من به صوتی تبدیلش کردم. واقعا قشنگه تشکر 0 مطالب دیگر خصوص

استاد شجریان – قاصدک ۲۹ تیر ۱۳۸۸ پرویز مشکاتیان / محمدرضا شجریان / همایون شجریان شجریان – قاصدکدریافت خیلی وقت بود میخواستم این کار رو بذارم این همون کاری نیست که اغلب همه دارن. تصویری بود که من به صوتی تبدیلش کردم. واقعا قشنگه تشکر 0 مطالب دیگر خصوص