تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

شعری از آشنا ۲۹ تیر ۱۳۸۸ مطالبِ دیگر آنجا که درد را سر تسلیـم آه نیـستچاره جز از شکایت چالش به چاه نیست جز آنکه باده ها زنی از خون عاشقان  آلـوده جامـت از می دیـگر گنـاه نیست  ای چرخ نا­مـراد بسـی مسـت میزنی  اندیشه ات به قامت این کج کـلاه نیست  ما را ز تر

شعری از آشنا ۲۹ تیر ۱۳۸۸ مطالبِ دیگر آنجا که درد را سر تسلیـم آه نیـستچاره جز از شکایت چالش به چاه نیست جز آنکه باده ها زنی از خون عاشقان آلـوده جامـت از می دیـگر گنـاه نیست ای چرخ نا­مـراد بسـی مسـت میزنی اندیشه ات به قامت این کج کـلاه نیست ما را ز تر

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با استاد شجریان ۲۹ تیر ۱۳۸۸ تصویری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / مصاحبه  با تشکر فراوان از آقا افشین برای دادن این فیلمها قسمت ۱قسمت ۲  لینک کمکی قسمت ۲  تشکر 2 مطالب دیگر خصوصی مصاحبه ی خصوصی با استاد شجریان مصاحبه ی خصوصی

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با استاد شجریان ۲۹ تیر ۱۳۸۸ تصویری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / مصاحبه با تشکر فراوان از آقا افشین برای دادن این فیلمها قسمت ۱قسمت ۲ لینک کمکی قسمت ۲ تشکر 2 مطالب دیگر خصوصی مصاحبه ی خصوصی با استاد شجریان مصاحبه ی خصوصی