تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت‌های پاپ تهران   کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران   تئاترها  نمایش کودک اولین بازی میـم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش می سی سی پی نشسته می میرد همایون غنی زاده - تالار وحدت نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر کارگاه آموزشی

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت های سنتی، کلاسیک و تلفیقی تهران تئاترها نمایش کودک اولین بازی میـم یوسفی - کانون پرورش فکری نمایش می سی سی پی نشسته می میرد همایون غنی زاده - تالار وحدت نمایش کودک جزیره شامپانزه ها حامد اویسی طهرانی - تالار هنر کارگاه آموزشی