تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

نقش مضراب در نوازندگی با ساز تار . پژوهش و نوشتاری از نادر معدن نطق

نقش مضراب در نوازندگی با ساز تار . پژوهش و نوشتاری از نادر معدن نطق

  این مقاله پژوهشی است مختصر درباره مضراب تار . در مورد مضراب تار و نیز ناخن و مضراب سه تار تحقیقات بسیار کمی صورت گرفته است. با توجه به نقش بسیار موثر آن در نوازندگی به نظر می رسد باید تحقیقات گسترده و دانش محوری در این رابطه صورت پذیرد. در اینجا از د...