تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مصاحبه با وحید فتایی و شهاب منا درباره کتاب آموزش تنبک استاد امیر ناصر افتتاح

مصاحبه با وحید فتایی و شهاب منا درباره کتاب آموزش تنبک استاد امیر ناصر افتتاح

فردا شنبه، هشتم آبان 1395، طی ساعات 14:30 الی 15:15، در شبکه رادیویی فرهنگ (موج اف ام، ردیف 106 هرتز)، در برنامه نیستان، امین میراحمدی به مصاحبه با وحید فتایی و شهاب مِنا درباره کتاب تازه انتشار نشر خنیاگر، "آموزش تنبک براساس نت نوشته های امیرناصر افتت...