تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

فایل صوتی مصاحبه برنامه نیستان با وحید فتایی و شهاب مِنا درباره انتشار کتاب "آموزش تنبک براساس نت نوشته های امیرناصر افتتاح" (نشر خنیاگر، 1395). این مصاحبه در تاریخ هشتم آبان 1395 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش شد: دانلود فایل از اینجا  http://uplod.i

فایل صوتی مصاحبه برنامه نیستان با وحید فتایی و شهاب مِنا درباره انتشار کتاب "آموزش تنبک براساس نت نوشته های امیرناصر افتتاح" (نشر خنیاگر، 1395). این مصاحبه در تاریخ هشتم آبان 1395 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش شد: دانلود فایل از اینجا http://uplod.i