تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

آقا من جا موندم... به مناسبت اربعین حسینی خواننده: صابر خراسانیاحمد واعظی آهنگساز: سید جواد پرئی ترانه سرا: سید جواد پرئی تنظیم کننده: سعید عظیمی کارگردان: سید مهران علوی تهیه کننده: سازمان فضای مجازی سراج تصویر: سید مهران علوی ناشر: مجری طرح: گروه فرهنگی

آقا من جا موندم... به مناسبت اربعین حسینی خواننده: صابر خراسانیاحمد واعظی آهنگساز: سید جواد پرئی ترانه سرا: سید جواد پرئی تنظیم کننده: سعید عظیمی کارگردان: سید مهران علوی تهیه کننده: سازمان فضای مجازی سراج تصویر: سید مهران علوی ناشر: مجری طرح: گروه فرهنگی

مرثیه‌ی واج‌ها

مرثیه‌ی واج‌ها

مرثیهیواج‌هااثرىاستازاحسانصبوحی،آهنگسازموسیقیمعاصرایران،کهدرکارنامهیآهنگسازیاشآثارمتعددارکسترال،موسیقیمجلسی،سولو،الکترونیکوالکتروآکوستیکبهچشممیخورد. اودراینمجموعهباترکیبیمتفاوتدرارکستراسیون،گامدرراهپُررمزورازتجربهیمرگاندیشینهادهاست اینمجموعهدرطیدوسال (...

کنسرت‌های پاپ تهران  کنسرت زانیار خسروی 11 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محسن یگانه 12 و 13 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت علیرضا طلیسچی 14 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محمد علیزاده 19 و 20 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت حمید حامی 29 و 30 آذر - تالا

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت زانیار خسروی 11 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محسن یگانه 12 و 13 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت علیرضا طلیسچی 14 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محمد علیزاده 19 و 20 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت حمید حامی 29 و 30 آذر - تالا