تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۱۷ دی

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۱۷ دی

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۱۷ دی ۱۳۹۱ خصوصی / مجید درخشانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی [Ashk Ghammaz]       اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی   اجرای خصوصی به تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۳۶۸ بیات اصفها...

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص ۲۱ دی ۱۳۹۱ پرویز یاحقی / خصوصی / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شب هجران شب هجران – پایور، یاحقی و شجریان – ناقص   خیلی خوبه… خیلی… لذت بردم… فوق العادس اصن! این کار قب

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص ۲۱ دی ۱۳۹۱ پرویز یاحقی / خصوصی / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شب هجران شب هجران – پایور، یاحقی و شجریان – ناقص خیلی خوبه… خیلی… لذت بردم… فوق العادس اصن! این کار قب

نگار سرمست – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی ۱۴ دی ۱۳۹۱ حبیب‌الله بدیعی / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی نگار سرمست   نگار سرمست – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی   دانلود نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد کو ح

نگار سرمست – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی ۱۴ دی ۱۳۹۱ حبیب‌الله بدیعی / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی نگار سرمست نگار سرمست – اجرای خصوصی شجریان و بدیعی دانلود نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد کو ح

رضوی سروستانی و فرید خراسانی ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ رضوی سروستانی رضوی سروستانی و فرید خراسانی  رضوی سروستانی و فرید خراسانی دانلود سپاس از جناب نیکزادی من همان‌دَم که وضو ساختم از چشمه‌ی عشق چارتکبیر زدم یک‌سره بر هر چه که هست مِی بده تا دهمت آگهی از سِرّ قضا

رضوی سروستانی و فرید خراسانی ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ رضوی سروستانی رضوی سروستانی و فرید خراسانی رضوی سروستانی و فرید خراسانی دانلود سپاس از جناب نیکزادی من همان‌دَم که وضو ساختم از چشمه‌ی عشق چارتکبیر زدم یک‌سره بر هر چه که هست مِی بده تا دهمت آگهی از سِرّ قضا