تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – برگ سبز ۱۲ دی ۱۳۹۱ مجموعه آثار / محمدرضا شجریان مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان - برگ سبز   مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – برگ سبز   برگ سبز ۲۱۶ برگ سبز ۲۴۲ برگ سبز ۲۴۵ برگ سبز ۲۴۶ برگ سبز ۲۴۷ برگ سبز ۲۴۸ ب

مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – برگ سبز ۱۲ دی ۱۳۹۱ مجموعه آثار / محمدرضا شجریان مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان - برگ سبز مجموعه آثار رادیویی استاد شجریان – برگ سبز برگ سبز ۲۱۶ برگ سبز ۲۴۲ برگ سبز ۲۴۵ برگ سبز ۲۴۶ برگ سبز ۲۴۷ برگ سبز ۲۴۸ ب

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۱۷ دی

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۱۷ دی

اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۱۷ دی ۱۳۹۱ خصوصی / مجید درخشانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی [Ashk Ghammaz]       اشک غماز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی   اجرای خصوصی به تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۳۶۸ بیات اصفها...

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص ۲۱ دی ۱۳۹۱ پرویز یاحقی / خصوصی / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شب هجران شب هجران – پایور، یاحقی و شجریان – ناقص   خیلی خوبه… خیلی… لذت بردم… فوق العادس اصن! این کار قب

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص ۲۱ دی ۱۳۹۱ پرویز یاحقی / خصوصی / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شب هجران شب هجران – پایور، یاحقی و شجریان – ناقص خیلی خوبه… خیلی… لذت بردم… فوق العادس اصن! این کار قب