تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

زورق شکسته – اجرای خصوصی استادان بنان و میرنقیبی ۴ مرداد ۱۳۹۲ خصوصی / غلام‌حسین بنان / محمد میرنقیبی زورق شکسته    زورق شکسته – اجرای خصوصی بنان و میرنقیبی   اجرای خصوصی در سال ۱۳۳۵ در منزل کیومرث وثوقی دانلود فرسوده شد ز گردش ایام پیکرم جز مرگ آرز

زورق شکسته – اجرای خصوصی استادان بنان و میرنقیبی ۴ مرداد ۱۳۹۲ خصوصی / غلام‌حسین بنان / محمد میرنقیبی زورق شکسته زورق شکسته – اجرای خصوصی بنان و میرنقیبی اجرای خصوصی در سال ۱۳۳۵ در منزل کیومرث وثوقی دانلود فرسوده شد ز گردش ایام پیکرم جز مرگ آرز

دوبیتی‌های باباطاهر – اجرای خصوصی غلامرضا دادبه و حسن کسایی ۱۸ تیر ۱۳۹۲ حسن کسایی / خصوصی / غلام‌رضا دادبه دوبیتی‌های باباطاهر - اجرای خصوصی غلامرضا دادبه و حسن کسایی      دوبیتی‌های باباطاهر – دادبه و کسایی   تشکر زیاد از محمد صالحی عزیز بابت طراح

دوبیتی‌های باباطاهر – اجرای خصوصی غلامرضا دادبه و حسن کسایی ۱۸ تیر ۱۳۹۲ حسن کسایی / خصوصی / غلام‌رضا دادبه دوبیتی‌های باباطاهر - اجرای خصوصی غلامرضا دادبه و حسن کسایی دوبیتی‌های باباطاهر – دادبه و کسایی تشکر زیاد از محمد صالحی عزیز بابت طراح

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان و موسوی ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ تصویری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری بزرگداشت حافظ کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان و موسوی *تشکر از امیر عزیز که سی دی اینکار رو فرستادن  hashiye دانلود – کمکی‌ها

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان و موسوی ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ تصویری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری بزرگداشت حافظ کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان و موسوی *تشکر از امیر عزیز که سی دی اینکار رو فرستادن hashiye دانلود – کمکی‌ها

بخشی از کنسرت تصویری زمستان است و بی تو به سر نمیشود ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان http://s4.picofile.com/file/7856719779/Zemestan_bito_besar_nemishavad.jpg بخشی از کنسرت تصویری ز

بخشی از کنسرت تصویری زمستان است و بی تو به سر نمیشود ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان http://s4.picofile.com/file/7856719779/Zemestan_bito_besar_nemishavad.jpg بخشی از کنسرت تصویری ز

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده ۱۶ تیر ۱۳۹۲ حمید طاهرزاده / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ۱۰۶۰۹۴۰۱_۱۰۲۰۲۵۹۶۷۶۴۹۴۱۰۲۱_۱۵۱۴۴۵۷۱۳۸_n - Copy   آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده اجرای خصوصی ب

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده ۱۶ تیر ۱۳۹۲ حمید طاهرزاده / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ۱۰۶۰۹۴۰۱_۱۰۲۰۲۵۹۶۷۶۴۹۴۱۰۲۱_۱۵۱۴۴۵۷۱۳۸_n - Copy آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده اجرای خصوصی ب

کلاس آواز سه نفره در محضر استاد شجریان – مجتبی عسگری، امید مظهری و پارسا حسن‌دخت ۲۴ تیر ۱۳۹۲ امید مظهری / پارسا حسن‌دخت / ردیف / کلاس درس / مجتبی عسگری کلاس آواز سه نفره کلاس آواز سه نفره درس پس دادن سه تن از شاگردان استاد شجریان در ردیف بیات ترک هر سه خ

کلاس آواز سه نفره در محضر استاد شجریان – مجتبی عسگری، امید مظهری و پارسا حسن‌دخت ۲۴ تیر ۱۳۹۲ امید مظهری / پارسا حسن‌دخت / ردیف / کلاس درس / مجتبی عسگری کلاس آواز سه نفره کلاس آواز سه نفره درس پس دادن سه تن از شاگردان استاد شجریان در ردیف بیات ترک هر سه خ

آتش سودا – اجرای خصوصی استادان شجریان و بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۱۳۶۵ ۷ مرداد ۱۳۹۲ حبیب‌الله بدیعی / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی آتش سودا    آتش سودا – شجریان و بدیعی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم تشکر زیاد از محسن رح

آتش سودا – اجرای خصوصی استادان شجریان و بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۱۳۶۵ ۷ مرداد ۱۳۹۲ حبیب‌الله بدیعی / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی آتش سودا آتش سودا – شجریان و بدیعی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم تشکر زیاد از محسن رح

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی استادان شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی ۱۵ تیر ۱۳۹۲ احمد عبادی / پرویز یاحقی / حسن ناهید / خصوصی / فرهنگ شریف / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / مرتضی محجوبی کوی باده فروشان کوی باده فروشان – شجریان، عبادی

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی استادان شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی ۱۵ تیر ۱۳۹۲ احمد عبادی / پرویز یاحقی / حسن ناهید / خصوصی / فرهنگ شریف / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / مرتضی محجوبی کوی باده فروشان کوی باده فروشان – شجریان، عبادی

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱ ۶ مرداد ۱۳۹۲ موسیقی خراسان توصیف مقام‌ها    موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱   موسیقی خراسان کاری از انجمن موسیقی ایران انجمن موسیقی ایران در سال ۱۳۷۵، ۱۸ مجموعه‌ی ۶ کاسته از موسیقی نواحی ایران منتشر کرد

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱ ۶ مرداد ۱۳۹۲ موسیقی خراسان توصیف مقام‌ها موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱ موسیقی خراسان کاری از انجمن موسیقی ایران انجمن موسیقی ایران در سال ۱۳۷۵، ۱۸ مجموعه‌ی ۶ کاسته از موسیقی نواحی ایران منتشر کرد

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی استاد شجریان و استاد بیگجه خانی ۲۴ تیر ۱۳۹۲ خصوصی / غلام‌حسین بیگجه خانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی عروسی نسرین شجریان  عروسی نسرین شجریان – شجریان و بیگجه خانی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی استاد شجریان و استاد بیگجه خانی ۲۴ تیر ۱۳۹۲ خصوصی / غلام‌حسین بیگجه خانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی عروسی نسرین شجریان عروسی نسرین شجریان – شجریان و بیگجه خانی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر ۵ مرداد ۱۳۹۲ پرویز مشکاتیان / خصوصی / دکتر فخر / دکتر فروهری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی Shour-Asheqi-HQ   شور عاشقی – شجریان، مشکاتیان، موسوی، فروهری و ف

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر ۵ مرداد ۱۳۹۲ پرویز مشکاتیان / خصوصی / دکتر فخر / دکتر فروهری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی Shour-Asheqi-HQ شور عاشقی – شجریان، مشکاتیان، موسوی، فروهری و ف

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ سه‌گاه / مجید خلج / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی چشمه‌ی نوش کنسرت سه گاه(ادامه‌ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج   * این کار رو قبلا نصفه گذاشته بودم. کاملش بدستم رسیده البته این با ق

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ سه‌گاه / مجید خلج / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی چشمه‌ی نوش کنسرت سه گاه(ادامه‌ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج * این کار رو قبلا نصفه گذاشته بودم. کاملش بدستم رسیده البته این با ق

کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود   کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشو

کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشو

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش