تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

آتش سودا – اجرای خصوصی استادان شجریان و بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۱۳۶۵ ۷ مرداد ۱۳۹۲ حبیب‌الله بدیعی / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی آتش سودا    آتش سودا – شجریان و بدیعی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم تشکر زیاد از محسن رح

آتش سودا – اجرای خصوصی استادان شجریان و بدیعی به تاریخ ۹ شهریور ۱۳۶۵ ۷ مرداد ۱۳۹۲ حبیب‌الله بدیعی / خصوصی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی آتش سودا آتش سودا – شجریان و بدیعی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم تشکر زیاد از محسن رح

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی استادان شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی ۱۵ تیر ۱۳۹۲ احمد عبادی / پرویز یاحقی / حسن ناهید / خصوصی / فرهنگ شریف / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / مرتضی محجوبی کوی باده فروشان کوی باده فروشان – شجریان، عبادی

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی استادان شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی ۱۵ تیر ۱۳۹۲ احمد عبادی / پرویز یاحقی / حسن ناهید / خصوصی / فرهنگ شریف / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / مرتضی محجوبی کوی باده فروشان کوی باده فروشان – شجریان، عبادی

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱ ۶ مرداد ۱۳۹۲ موسیقی خراسان توصیف مقام‌ها    موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱   موسیقی خراسان کاری از انجمن موسیقی ایران انجمن موسیقی ایران در سال ۱۳۷۵، ۱۸ مجموعه‌ی ۶ کاسته از موسیقی نواحی ایران منتشر کرد

موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱ ۶ مرداد ۱۳۹۲ موسیقی خراسان توصیف مقام‌ها موسیقی خراسان – توصیف مقام‌ها | کاست ۱ موسیقی خراسان کاری از انجمن موسیقی ایران انجمن موسیقی ایران در سال ۱۳۷۵، ۱۸ مجموعه‌ی ۶ کاسته از موسیقی نواحی ایران منتشر کرد

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی استاد شجریان و استاد بیگجه خانی ۲۴ تیر ۱۳۹۲ خصوصی / غلام‌حسین بیگجه خانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی عروسی نسرین شجریان  عروسی نسرین شجریان – شجریان و بیگجه خانی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم

عروسی نسرین شجریان – اجرای خصوصی استاد شجریان و استاد بیگجه خانی ۲۴ تیر ۱۳۹۲ خصوصی / غلام‌حسین بیگجه خانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی عروسی نسرین شجریان عروسی نسرین شجریان – شجریان و بیگجه خانی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر ۵ مرداد ۱۳۹۲ پرویز مشکاتیان / خصوصی / دکتر فخر / دکتر فروهری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی Shour-Asheqi-HQ   شور عاشقی – شجریان، مشکاتیان، موسوی، فروهری و ف

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر ۵ مرداد ۱۳۹۲ پرویز مشکاتیان / خصوصی / دکتر فخر / دکتر فروهری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی Shour-Asheqi-HQ شور عاشقی – شجریان، مشکاتیان، موسوی، فروهری و ف

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ سه‌گاه / مجید خلج / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی چشمه‌ی نوش کنسرت سه گاه(ادامه‌ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج   * این کار رو قبلا نصفه گذاشته بودم. کاملش بدستم رسیده البته این با ق

کنسرت سه گاه(ادامه ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ سه‌گاه / مجید خلج / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی چشمه‌ی نوش کنسرت سه گاه(ادامه‌ی چشمه‌ی نوش) – شجریان، لطفی و خلج * این کار رو قبلا نصفه گذاشته بودم. کاملش بدستم رسیده البته این با ق

کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود   کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشو

کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشو

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی استاد شجریان و دکتر فخر ۶ مهر ۱۳۹۲ خصوصی / دکتر فخر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ای پیک پی خجسته ای پیک پی خجسته – شجریان و دکتر فخر *این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کش

کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود   کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشو

کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشود کنسرت تصویری بی تو به سر نمیشو

شب – علیرضا قربانی ۶ مهر ۱۳۹۲ علیرضا قربانی شب - علیرضا قربانی شب – علیرضا قربانی تصنیف «شب» با صدای “علیرضا قربانی” و آهنگسازی “نوید توسلی” شعر از “سهراب سپهری” لازم به ذکر است تصنیف شب را، مجید محیط، ایثار یاور و نوید توسلی نوازندگی کرده اند. تصنیف شب

شب – علیرضا قربانی ۶ مهر ۱۳۹۲ علیرضا قربانی شب - علیرضا قربانی شب – علیرضا قربانی تصنیف «شب» با صدای “علیرضا قربانی” و آهنگسازی “نوید توسلی” شعر از “سهراب سپهری” لازم به ذکر است تصنیف شب را، مجید محیط، ایثار یاور و نوید توسلی نوازندگی کرده اند. تصنیف شب

همایون شجریان – مراسم یادبود استاد مشکاتیان در سال ۸۸ ۷ شهریور ۱۳۹۲ پرویز مشکاتیان / تصویری / همایون شجریان همایون شجریان - مراسم یادبود استاد مشکاتیان سال ۸۸ همایون شجریان – مراسم یادبود استاد مشکاتیان سال ۸۸ اجرای تصنیف الا یا ایها الساقی دانشکده هنرها

همایون شجریان – مراسم یادبود استاد مشکاتیان در سال ۸۸ ۷ شهریور ۱۳۹۲ پرویز مشکاتیان / تصویری / همایون شجریان همایون شجریان - مراسم یادبود استاد مشکاتیان سال ۸۸ همایون شجریان – مراسم یادبود استاد مشکاتیان سال ۸۸ اجرای تصنیف الا یا ایها الساقی دانشکده هنرها

کنسرت تصویری پیام نسیم – استاد شجریان ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ تصویری / جمشید عندلیبی / داریوش پیرنیاکان / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / مرتضی اعیان کنسرت تصویری پیام نسیم   کنسرت تصویری پیام نسیم دانلود از آپلودباز دانلود از رودفایل دانلود از هیپ ف

کنسرت تصویری پیام نسیم – استاد شجریان ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ تصویری / جمشید عندلیبی / داریوش پیرنیاکان / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / مرتضی اعیان کنسرت تصویری پیام نسیم کنسرت تصویری پیام نسیم دانلود از آپلودباز دانلود از رودفایل دانلود از هیپ ف

مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز – سحنرانی و آواز استاد شجریان ۷ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / جلیل شهناز / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز   مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز – سحنرانی و آواز استاد شجریان این کار رو دفعه او

مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز – سحنرانی و آواز استاد شجریان ۷ شهریور ۱۳۹۲ تصویری / جلیل شهناز / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز مراسم بزرگداشت استاد جلیل شهناز – سحنرانی و آواز استاد شجریان این کار رو دفعه او

مخالفت – اجرای خصوصی استادان شجریان، ذوالفنون و موسوی ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ جلال ذوالفنون / خصوصی / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی مخالفت    مخالفت – شجریان، ذوالفنون و موسوی   *تشکر از جناب رضایی بابت ارسال این کار از بوشهر و محسن رحم

مخالفت – اجرای خصوصی استادان شجریان، ذوالفنون و موسوی ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ جلال ذوالفنون / خصوصی / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی مخالفت مخالفت – شجریان، ذوالفنون و موسوی *تشکر از جناب رضایی بابت ارسال این کار از بوشهر و محسن رحم