تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

هنر تکنوازی – مجید کیانی و شهرام کیانی ۹ اسفند ۱۳۹۲ شهرام کیانی / مجید کیانی هنر تکنوازی سپاس از حمیدرضا عزیز   هنر تکنوازی – مجید کیانی و شهرام کیانی دانلود  تشکر 0 مطالب دیگر خصوصی شهرام ناظری در برنامه‌ی مضراب شهرام ناظری در برنامه‌ی مضراب بی‌تابان

هنر تکنوازی – مجید کیانی و شهرام کیانی ۹ اسفند ۱۳۹۲ شهرام کیانی / مجید کیانی هنر تکنوازی سپاس از حمیدرضا عزیز هنر تکنوازی – مجید کیانی و شهرام کیانی دانلود تشکر 0 مطالب دیگر خصوصی شهرام ناظری در برنامه‌ی مضراب شهرام ناظری در برنامه‌ی مضراب بی‌تابان

مقام سوار سوار – اجرای تصویری سید خلیل عالی‌نژاد ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / سید خلیل عالی‌نژاد مقام سوار سوار همه چیز این اجرا عالیه٬ حتی تماشاچیاش که الکی جوگیر نمیشن وسط اجرا دست بزنن  مقام سوار سوار دانلود  مقام سوار سوار منبع تشکر 4 مطالب دیگر خصوصی گفت

مقام سوار سوار – اجرای تصویری سید خلیل عالی‌نژاد ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / سید خلیل عالی‌نژاد مقام سوار سوار همه چیز این اجرا عالیه٬ حتی تماشاچیاش که الکی جوگیر نمیشن وسط اجرا دست بزنن مقام سوار سوار دانلود مقام سوار سوار منبع تشکر 4 مطالب دیگر خصوصی گفت

خانه‌ی غریب – کنسرت تصویری وحید تاج و پویان بیگلر ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ پویان بیگلر / تصویری / وحید تاج خانه‌ی غریب   خانه‌ی غریب – وحید تاج و پویان بیگلر   آهنگسازو سرپرت گروه : پویان بیگلر آواز : وحید تاج اشعار : سعدی ، مولانا ، ه . ا. سایه تالار وحدت تیر ما

خانه‌ی غریب – کنسرت تصویری وحید تاج و پویان بیگلر ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ پویان بیگلر / تصویری / وحید تاج خانه‌ی غریب خانه‌ی غریب – وحید تاج و پویان بیگلر آهنگسازو سرپرت گروه : پویان بیگلر آواز : وحید تاج اشعار : سعدی ، مولانا ، ه . ا. سایه تالار وحدت تیر ما

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ جلیل شهناز / جهانبخش پازوکی / خصوصی / سیروس ساغری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی خوشه‌چین  خوشه‌چین – شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغ

خوشه‌چین – اجرای خصوصی استادان شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغری – ۱۲ دی ۶۱ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ جلیل شهناز / جهانبخش پازوکی / خصوصی / سیروس ساغری / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی خوشه‌چین خوشه‌چین – شجریان، موسوی، شهناز، پازوکی و ساغ

به تماشای آبها: مروری بر زندگی و آثار حسین علیزاده – پخش شده از BBC ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده به تماشای آبها  به تماشای آبها دانلود کمکی منبع تشکر 2 مطالب دیگر خصوصی چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه

به تماشای آبها: مروری بر زندگی و آثار حسین علیزاده – پخش شده از BBC ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده به تماشای آبها به تماشای آبها دانلود کمکی منبع تشکر 2 مطالب دیگر خصوصی چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه

لیست آثار خصوصی محمدرضا شجریان – ۱.۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ خصوصی / مجموعه آثار / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی لیست اثار خصوصی تعداد کارها به ۱۴۲ رسید. البته چنتا از کارها در حد چند دقیقه هستند و بعضی از کارهای خصوصی مانند کار با جناب انوشه به لیست اضافه

لیست آثار خصوصی محمدرضا شجریان – ۱.۴ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ خصوصی / مجموعه آثار / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی لیست اثار خصوصی تعداد کارها به ۱۴۲ رسید. البته چنتا از کارها در حد چند دقیقه هستند و بعضی از کارهای خصوصی مانند کار با جناب انوشه به لیست اضافه

نشست دانشجویی انجمن پرواز با همایون شجریان، سهراب پورناظری، نصیری و رضایی نیا ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / حسین رضایی‌نیا / سهراب پورناظری / همایون شجریان / همایون نصیری انجمن پرواز قرار هست کامل این نشست در آینده منتشر بشه   نشست دانشجویی انجمن پرواز با همایو

نشست دانشجویی انجمن پرواز با همایون شجریان، سهراب پورناظری، نصیری و رضایی نیا ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / حسین رضایی‌نیا / سهراب پورناظری / همایون شجریان / همایون نصیری انجمن پرواز قرار هست کامل این نشست در آینده منتشر بشه نشست دانشجویی انجمن پرواز با همایو

سه عاشقانه‌ی صبحدم ۹ اسفند ۱۳۹۲ صبحدم سه عاشقانه‌ی صبحدم سه عاشقانه‌ی صبحدم تار: محسن بیگی آواز : بابک کاردگر تمبک : فائق نوری دانلود    تشکر 0 مطالب دیگر خصوصی زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجری

سه عاشقانه‌ی صبحدم ۹ اسفند ۱۳۹۲ صبحدم سه عاشقانه‌ی صبحدم سه عاشقانه‌ی صبحدم تار: محسن بیگی آواز : بابک کاردگر تمبک : فائق نوری دانلود تشکر 0 مطالب دیگر خصوصی زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجری

ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۲ حسین عمومی / شوشتری / محمدرضا لطفی ماه من   ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی سپاس از حمیدرضا عزیز بابت همه چیز احتمال زیاد نوازنده نی استاد عمومی هستند دانلود گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه

ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی ۲۴ دی ۱۳۹۲ حسین عمومی / شوشتری / محمدرضا لطفی ماه من ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی سپاس از حمیدرضا عزیز بابت همه چیز احتمال زیاد نوازنده نی استاد عمومی هستند دانلود گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید گفتم که ماه

نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی ۹ اسفند ۱۳۹۲ حسن کسایی / خصوصی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - خصوصی Naghshe to kasaee   نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی سپاس از بهنود عزیز بابت همه چیز دانلود نقش خود توست هرچه در من بینی

نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی ۹ اسفند ۱۳۹۲ حسن کسایی / خصوصی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - خصوصی Naghshe to kasaee نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی سپاس از بهنود عزیز بابت همه چیز دانلود نقش خود توست هرچه در من بینی

شفق – اجرای خصوصی استادان یاحقی٬ شریف٬ موسوی و ملک ۲۴ دی ۱۳۹۲ پرویز یاحقی / جهانگیر ملک / خصوصی / فرهنگ شریف / محمد موسوی شفق   شفق – یاحقی٬ شریف٬ موسوی و ملک سپاس از حمیدرضا عزیز بابت همه چیز دانلود تشکر 6 مطالب دیگر خصوصی بی‌تابانه – حسین علیشاپور و

شفق – اجرای خصوصی استادان یاحقی٬ شریف٬ موسوی و ملک ۲۴ دی ۱۳۹۲ پرویز یاحقی / جهانگیر ملک / خصوصی / فرهنگ شریف / محمد موسوی شفق شفق – یاحقی٬ شریف٬ موسوی و ملک سپاس از حمیدرضا عزیز بابت همه چیز دانلود تشکر 6 مطالب دیگر خصوصی بی‌تابانه – حسین علیشاپور و

ثمر آزادی – محمدرضا لطفی ۱۴ دی ۱۳۹۲ بیاتِ زند / محمدرضا لطفی ثمر آزادی  امشب از نیمۀ پنهان خودم می‌گویم از همان نیمه که از نیم دگر بیشتر است از همان نیمه که ترسید و خودش را خفه کرد آن که در بین من و باور من در به در است مُرد آن نیمه که ساکت شد و فریاد

ثمر آزادی – محمدرضا لطفی ۱۴ دی ۱۳۹۲ بیاتِ زند / محمدرضا لطفی ثمر آزادی امشب از نیمۀ پنهان خودم می‌گویم از همان نیمه که از نیم دگر بیشتر است از همان نیمه که ترسید و خودش را خفه کرد آن که در بین من و باور من در به در است مُرد آن نیمه که ساکت شد و فریاد

همایون شجریان٬ تهمورس و سهراب پورناظری و رضایی نیا – کنسرت تصویری فستیوال موازین ۲۴ دی ۱۳۹۲ تصویری / سهراب پورناظری / همایون شجریان / همایون نصیری کنسرت تصویری فستیوال موازین کنسرت تصویری فستیوال موازین متاسفانه فقط ۱۶ دقیقه‌ش منتشر شده دانلود ای نسیم س

همایون شجریان٬ تهمورس و سهراب پورناظری و رضایی نیا – کنسرت تصویری فستیوال موازین ۲۴ دی ۱۳۹۲ تصویری / سهراب پورناظری / همایون شجریان / همایون نصیری کنسرت تصویری فستیوال موازین کنسرت تصویری فستیوال موازین متاسفانه فقط ۱۶ دقیقه‌ش منتشر شده دانلود ای نسیم س

سخنرانی استاد شجریان در دانشکده هنر – تصویری ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری سخنرانی استاد شجریان حرف‌های خیلی خوبی زده میشه تشکر از علی عزیز بابت ارسال این اثر   سخنرانی استاد شجریان در دانشکده هنر   دانلود بنال بلبل ا

سخنرانی استاد شجریان در دانشکده هنر – تصویری ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری سخنرانی استاد شجریان حرف‌های خیلی خوبی زده میشه تشکر از علی عزیز بابت ارسال این اثر سخنرانی استاد شجریان در دانشکده هنر دانلود بنال بلبل ا

کنسرت تصویری ساز خاموش – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان http://s5.picofile.com/file/8111017334/Saze_Khamoush.jpg سپاس از علیرضا و باب

کنسرت تصویری ساز خاموش – استادان شجریان، علیزاده و کلهر و همایون شجریان ۹ اسفند ۱۳۹۲ تصویری / حسین علیزاده / کیهان کلهر / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / همایون شجریان http://s5.picofile.com/file/8111017334/Saze_Khamoush.jpg سپاس از علیرضا و باب