تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

سیمین بهبهانی – مجموعه مصاحبه‌ها و مستندها ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ تصویری / سیمین بهبهانی / مصاحبه / هـ. الف. سایه سیمین بهبهانی    سیمین بهبهانی – مجموعه مصاحبه‌ها و مستندها این فیلم‌ها همه در یوتیوب موجود هستند. انقدر درخواست‌های جدا جدا براشون ارسال شد که گفت

سیمین بهبهانی – مجموعه مصاحبه‌ها و مستندها ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ تصویری / سیمین بهبهانی / مصاحبه / هـ. الف. سایه سیمین بهبهانی سیمین بهبهانی – مجموعه مصاحبه‌ها و مستندها این فیلم‌ها همه در یوتیوب موجود هستند. انقدر درخواست‌های جدا جدا براشون ارسال شد که گفت

کنسرت گروه ادیب – محمد معتمدی و هادی آذرپیرا – ۱۳ تیر ۹۲ ۷ شهریور ۱۳۹۳ احمد مستنبط / سهیل سعادت / گروه ادیب / محمد معتمدی / نوا سلیمانی / هادی آذرپیرا / هوشمند عبادی کنسرت گروه ادیب   کنسرت گروه ادیب – محمد معتمدی و هادی آذرپیرا – ۱۳ تیر ۹۲   *سپاس فر

کنسرت گروه ادیب – محمد معتمدی و هادی آذرپیرا – ۱۳ تیر ۹۲ ۷ شهریور ۱۳۹۳ احمد مستنبط / سهیل سعادت / گروه ادیب / محمد معتمدی / نوا سلیمانی / هادی آذرپیرا / هوشمند عبادی کنسرت گروه ادیب کنسرت گروه ادیب – محمد معتمدی و هادی آذرپیرا – ۱۳ تیر ۹۲ *سپاس فر

کنسرت قصیده – معتمدی و ترمندیتا (پخش شده از BBCفارسی) ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ تصویری / روزاریو ترمندیتا / سینا جهان‌آبادی / محمد معتمدی کنسرت قصیده  کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا (پخش شده از BBCفارسی)   دانلود   گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

کنسرت قصیده – معتمدی و ترمندیتا (پخش شده از BBCفارسی) ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ تصویری / روزاریو ترمندیتا / سینا جهان‌آبادی / محمد معتمدی کنسرت قصیده کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا (پخش شده از BBCفارسی) دانلود گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا ۷ مرداد ۱۳۹۳ تصویری / روزاریو ترمندیتا / سینا جهان‌آبادی / محمد معتمدی Qasida   کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا   کنسرت قصیده محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا ۱۴ دقیقه از اجرای پریشب – ضبط دستی

کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا ۷ مرداد ۱۳۹۳ تصویری / روزاریو ترمندیتا / سینا جهان‌آبادی / محمد معتمدی Qasida کنسرت قصیده – محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا کنسرت قصیده محمد معتمدی و روزاریو ترمندیتا ۱۴ دقیقه از اجرای پریشب – ضبط دستی

گروه دستان و همایون شجریان – اجرای سال ۸۷ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ بهنام سامانی / پژمان حدادی / حسین بهروزی‌نیا / حمید متبسم / سعید فرج‌پوری / گروه دستان / همایون شجریان گروه دستان و همایون شجریان   گروه دستان و همایون شجریان – اجرای سال۸۷   این اجرا ضبط شده‌ی

گروه دستان و همایون شجریان – اجرای سال ۸۷ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ بهنام سامانی / پژمان حدادی / حسین بهروزی‌نیا / حمید متبسم / سعید فرج‌پوری / گروه دستان / همایون شجریان گروه دستان و همایون شجریان گروه دستان و همایون شجریان – اجرای سال۸۷ این اجرا ضبط شده‌ی

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور ۳۱ تیر ۱۳۹۳ حسن ناهید / رحمت‌الله بدیعی / فرامرز پایور / گروه پایور / محمدرضا شجریان / هوشنگ ظریف یوسف گم‌گشته   یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور   سپاس از بهنود عزیز بابت طراحی کاورها این کار در سا

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور ۳۱ تیر ۱۳۹۳ حسن ناهید / رحمت‌الله بدیعی / فرامرز پایور / گروه پایور / محمدرضا شجریان / هوشنگ ظریف یوسف گم‌گشته یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور سپاس از بهنود عزیز بابت طراحی کاورها این کار در سا

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح ۱ تیر ۱۳۹۳ امیرناصر افتتاح / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / خصوصی / شور شوردشت - اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح     شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناص

شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح ۱ تیر ۱۳۹۳ امیرناصر افتتاح / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / خصوصی / شور شوردشت - اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناصر افتتاح شوردشت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و امیرناص