تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

صوفی – محمدرضا لطفی ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ محمدرضا لطفی / ناصر فرهنگ‌فر صوفی - محمدرضا لطفی   صوفی – محمدرضا لطفی   این کار هم مانند بقیه کارهای این انتشاراتی قروقاطیه. یک قسمتش همان مجلس جان هست که قبلا در سایت قرار گرفته… CD1 – کمکی‌ها CD2 – کمکی‌ها آموزش

صوفی – محمدرضا لطفی ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ محمدرضا لطفی / ناصر فرهنگ‌فر صوفی - محمدرضا لطفی صوفی – محمدرضا لطفی این کار هم مانند بقیه کارهای این انتشاراتی قروقاطیه. یک قسمتش همان مجلس جان هست که قبلا در سایت قرار گرفته… CD1 – کمکی‌ها CD2 – کمکی‌ها آموزش

به یاد اشکان سیگارچی – اردوان کامکار ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ اردوان کامکار / اشکان سیگارچی / تصویری به یاد اشکان سیگارچی - اردوان کامکار   به یاد اشکان سیگارچی – اردوان کامکار   اشکان سیگارچی در سال ۱۳۵۸ در شهر رشت و در یک خانواده فرهنگی متولد شد. وی از یازده سا

به یاد اشکان سیگارچی – اردوان کامکار ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ اردوان کامکار / اشکان سیگارچی / تصویری به یاد اشکان سیگارچی - اردوان کامکار به یاد اشکان سیگارچی – اردوان کامکار اشکان سیگارچی در سال ۱۳۵۸ در شهر رشت و در یک خانواده فرهنگی متولد شد. وی از یازده سا

محمد موسوی – نی ایران ۸ بهمن ۱۳۹۳ محمد موسوی محمد موسوی - نی ایران     محمد موسوی – نی ایران   دانلود – کمکی‌ها   آموزش دانلود از خصوصی منبع بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی که بانگ چنگ فرو داشت عندلیب رزی رسید پیشرو کاروان ماه خزان طناب راحله بربس

محمد موسوی – نی ایران ۸ بهمن ۱۳۹۳ محمد موسوی محمد موسوی - نی ایران محمد موسوی – نی ایران دانلود – کمکی‌ها آموزش دانلود از خصوصی منبع بساز چنگ و بیاور دوبیتی و رجزی که بانگ چنگ فرو داشت عندلیب رزی رسید پیشرو کاروان ماه خزان طناب راحله بربس

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۴) ۳ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو - آثار حبیب‌الله بدیعی(۴)   کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار حبیب‌الله بدیعی(۴) دانلود – کمکی‌ها   این آل

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۴) ۳ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو - آثار حبیب‌الله بدیعی(۴) کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار حبیب‌الله بدیعی(۴) دانلود – کمکی‌ها این آل

حسین علیزاده و نوید افقه – دانشگاه فردوسی مشهد (تصویری) ۱ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده / نوید افقه حسین علیزاده و نوید افقه - دانشگاه فردوسی مشهد   حسین علیزاده و نوید افقه – دانشگاه فردوسی مشهد    اجرای ۲۰ مهر۱۳۹۰ سپاس فراوان ازامیرحسین عزیز با

حسین علیزاده و نوید افقه – دانشگاه فردوسی مشهد (تصویری) ۱ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده / نوید افقه حسین علیزاده و نوید افقه - دانشگاه فردوسی مشهد حسین علیزاده و نوید افقه – دانشگاه فردوسی مشهد اجرای ۲۰ مهر۱۳۹۰ سپاس فراوان ازامیرحسین عزیز با

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۳) ۹ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو - آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۳)   کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار حبیب‌الله بدیعی(۳)   دانلود – کمکی‌ها

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۳) ۹ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو - آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۳) کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار حبیب‌الله بدیعی(۳) دانلود – کمکی‌ها

سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری – همایش کرمانشاه ۱ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده / داریوش زرگری سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری - همایش کرمانشاه   سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی – همایش کرمانشاه من بعد از اینکه قسمت تصو

سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری – همایش کرمانشاه ۱ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده / داریوش زرگری سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری - همایش کرمانشاه سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی – همایش کرمانشاه من بعد از اینکه قسمت تصو

کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۵) ۴ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵)   کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵)   این آلبوم سی‌دی پنجم از یک مجموعه

کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۵) ۴ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵) کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵) این آلبوم سی‌دی پنجم از یک مجموعه

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ بیاتِ اصفهان / خصوصی / محمدرضا لطفی بیان شوق - اجرای خصوصی - محمدرضا لطفی   بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی   سپاس از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این دو اجرا دانلود   ای مه من ، ای بت چین ، ای صن

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ بیاتِ اصفهان / خصوصی / محمدرضا لطفی بیان شوق - اجرای خصوصی - محمدرضا لطفی بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی سپاس از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این دو اجرا دانلود ای مه من ، ای بت چین ، ای صن

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان ۷ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / سه‌گاه / شور / ماهور / مجید کیانی مجید کیانی - کنسرت تصویری سمنان   مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان   با سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ضبط این اجرا و ارسالش پنجشنبه هفته گذشته(۲ بهمن ۱۳۹۳) بزرگد

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان ۷ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / سه‌گاه / شور / ماهور / مجید کیانی مجید کیانی - کنسرت تصویری سمنان مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان با سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ضبط این اجرا و ارسالش پنجشنبه هفته گذشته(۲ بهمن ۱۳۹۳) بزرگد

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند ۱ بهمن ۱۳۹۳ اردل ارزنجان / تصویری / کیهان کلهر Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan at Morgenland Festival     کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند   اجرای ۱ مهر۱۳۹۳ صدای ض

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند ۱ بهمن ۱۳۹۳ اردل ارزنجان / تصویری / کیهان کلهر Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan at Morgenland Festival کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند اجرای ۱ مهر۱۳۹۳ صدای ض

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ بیژن کامکار / پرویز مشکاتیان / پشنگ کامکار / جمشید عندلیبی / حسین علیزاده / زیدالله طلوعی / شهرام ناظری / علی‌اکبر شکارچی / گروه شیدا / محمد فیروزی / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی / محمدعلی درخشانی / م

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ بیژن کامکار / پرویز مشکاتیان / پشنگ کامکار / جمشید عندلیبی / حسین علیزاده / زیدالله طلوعی / شهرام ناظری / علی‌اکبر شکارچی / گروه شیدا / محمد فیروزی / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی / محمدعلی درخشانی / م

آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی ۸ بهمن ۱۳۹۳ علیرضا قربانی آواز خواتی‌ها - علیرضا قربانی   آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی   مجموعه آوازهای تنها از علیرضا قربانی، اجرا شده در رادیو. سپاس از بهنود عزیز بابت کاور دانلود   ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم

آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی ۸ بهمن ۱۳۹۳ علیرضا قربانی آواز خواتی‌ها - علیرضا قربانی آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی مجموعه آوازهای تنها از علیرضا قربانی، اجرا شده در رادیو. سپاس از بهنود عزیز بابت کاور دانلود ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم

یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی ۳ بهمن ۱۳۹۳ دشتی / رضا یغمایی / شور / ماهور / محمدعلی قدسی یغما - بداهه‌نوازی رضا یغمایی   یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی   سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این اجرا   دانلود yaghma2   چشم تماشای خلق در رخ زیبای

یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی ۳ بهمن ۱۳۹۳ دشتی / رضا یغمایی / شور / ماهور / محمدعلی قدسی یغما - بداهه‌نوازی رضا یغمایی یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این اجرا دانلود yaghma2 چشم تماشای خلق در رخ زیبای

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی ۲۵ دی ۱۳۹۳ تصویری / مجید درخشانی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / ناصر فرهنگ‌فر / هـ. الف. سایه لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر   لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی   دانلود کمکی‌ها

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی ۲۵ دی ۱۳۹۳ تصویری / مجید درخشانی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / ناصر فرهنگ‌فر / هـ. الف. سایه لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی دانلود کمکی‌ها