تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری – همایش کرمانشاه ۱ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده / داریوش زرگری سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری - همایش کرمانشاه   سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی – همایش کرمانشاه من بعد از اینکه قسمت تصو

سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری – همایش کرمانشاه ۱ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / حسین علیزاده / داریوش زرگری سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی با داریوش زرگری - همایش کرمانشاه سخنرانی حسین علیزاده و دونوازی – همایش کرمانشاه من بعد از اینکه قسمت تصو

کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۵) ۴ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵)   کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵)   این آلبوم سی‌دی پنجم از یک مجموعه

کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۵) ۴ بهمن ۱۳۹۳ حبیب‌الله بدیعی / کورس سرهنگ‌زاده کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵) کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار حبیب‌الله بدیعی(۵) این آلبوم سی‌دی پنجم از یک مجموعه

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ بیاتِ اصفهان / خصوصی / محمدرضا لطفی بیان شوق - اجرای خصوصی - محمدرضا لطفی   بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی   سپاس از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این دو اجرا دانلود   ای مه من ، ای بت چین ، ای صن

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ بیاتِ اصفهان / خصوصی / محمدرضا لطفی بیان شوق - اجرای خصوصی - محمدرضا لطفی بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی سپاس از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این دو اجرا دانلود ای مه من ، ای بت چین ، ای صن

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان ۷ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / سه‌گاه / شور / ماهور / مجید کیانی مجید کیانی - کنسرت تصویری سمنان   مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان   با سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ضبط این اجرا و ارسالش پنجشنبه هفته گذشته(۲ بهمن ۱۳۹۳) بزرگد

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان ۷ بهمن ۱۳۹۳ تصویری / سه‌گاه / شور / ماهور / مجید کیانی مجید کیانی - کنسرت تصویری سمنان مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان با سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ضبط این اجرا و ارسالش پنجشنبه هفته گذشته(۲ بهمن ۱۳۹۳) بزرگد

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند ۱ بهمن ۱۳۹۳ اردل ارزنجان / تصویری / کیهان کلهر Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan at Morgenland Festival     کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند   اجرای ۱ مهر۱۳۹۳ صدای ض

کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند ۱ بهمن ۱۳۹۳ اردل ارزنجان / تصویری / کیهان کلهر Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan at Morgenland Festival کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان – فستیوال مورگنلند اجرای ۱ مهر۱۳۹۳ صدای ض

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ بیژن کامکار / پرویز مشکاتیان / پشنگ کامکار / جمشید عندلیبی / حسین علیزاده / زیدالله طلوعی / شهرام ناظری / علی‌اکبر شکارچی / گروه شیدا / محمد فیروزی / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی / محمدعلی درخشانی / م

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ بیژن کامکار / پرویز مشکاتیان / پشنگ کامکار / جمشید عندلیبی / حسین علیزاده / زیدالله طلوعی / شهرام ناظری / علی‌اکبر شکارچی / گروه شیدا / محمد فیروزی / محمدرضا شجریان / محمدرضا لطفی / محمدعلی درخشانی / م

آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی ۸ بهمن ۱۳۹۳ علیرضا قربانی آواز خواتی‌ها - علیرضا قربانی   آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی   مجموعه آوازهای تنها از علیرضا قربانی، اجرا شده در رادیو. سپاس از بهنود عزیز بابت کاور دانلود   ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم

آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی ۸ بهمن ۱۳۹۳ علیرضا قربانی آواز خواتی‌ها - علیرضا قربانی آواز خوانی‌ها – علیرضا قربانی مجموعه آوازهای تنها از علیرضا قربانی، اجرا شده در رادیو. سپاس از بهنود عزیز بابت کاور دانلود ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم

یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی ۳ بهمن ۱۳۹۳ دشتی / رضا یغمایی / شور / ماهور / محمدعلی قدسی یغما - بداهه‌نوازی رضا یغمایی   یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی   سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این اجرا   دانلود yaghma2   چشم تماشای خلق در رخ زیبای

یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی ۳ بهمن ۱۳۹۳ دشتی / رضا یغمایی / شور / ماهور / محمدعلی قدسی یغما - بداهه‌نوازی رضا یغمایی یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این اجرا دانلود yaghma2 چشم تماشای خلق در رخ زیبای

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی ۲۵ دی ۱۳۹۳ تصویری / مجید درخشانی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / ناصر فرهنگ‌فر / هـ. الف. سایه لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر   لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی   دانلود کمکی‌ها

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی ۲۵ دی ۱۳۹۳ تصویری / مجید درخشانی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / ناصر فرهنگ‌فر / هـ. الف. سایه لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی دانلود کمکی‌ها

کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – پخش شده از BBCفارسی ۲۱ دی ۱۳۹۳ اردشیر کامکار / اردوان کامکار / ارسلان کامکار / بیژن کامکار / تصویری / صبا کامکار / کامکارها کنسرت کامکارها در لندن   کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – تصویری   کنسرت گروه کامکار در سالن بار

کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – پخش شده از BBCفارسی ۲۱ دی ۱۳۹۳ اردشیر کامکار / اردوان کامکار / ارسلان کامکار / بیژن کامکار / تصویری / صبا کامکار / کامکارها کنسرت کامکارها در لندن کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – تصویری کنسرت گروه کامکار در سالن بار

کنسرت تصویری عالیم قاسیمف و کیهان کلهر – پخش شده از BBCفارسی ۲۶ دی ۱۳۹۳ تصویری / عالیم قاسیمف / کیهان کلهر عالیم قاسیمف و کیهان کلهر   عالیم قاسیمف و کیهان کلهر   کنسرت مشترک عالیم قاسیمف و کیهان کلهر در جشنواره موسیقی مورکان لند آلمان پخش شده از بی ب

کنسرت تصویری عالیم قاسیمف و کیهان کلهر – پخش شده از BBCفارسی ۲۶ دی ۱۳۹۳ تصویری / عالیم قاسیمف / کیهان کلهر عالیم قاسیمف و کیهان کلهر عالیم قاسیمف و کیهان کلهر کنسرت مشترک عالیم قاسیمف و کیهان کلهر در جشنواره موسیقی مورکان لند آلمان پخش شده از بی ب

عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد ۲۹ دی ۱۳۹۳ افشاری / چهارگاه / خصوصی / داریوش طلایی / ماهور / محمدعلی کیانی‌نژاد ASHEGHANE-TALAIE KIYANI NEJHAD     عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد سپاس از حمیدرضا عزیز باب

عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد ۲۹ دی ۱۳۹۳ افشاری / چهارگاه / خصوصی / داریوش طلایی / ماهور / محمدعلی کیانی‌نژاد ASHEGHANE-TALAIE KIYANI NEJHAD عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد سپاس از حمیدرضا عزیز باب

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی ۲۲ دی ۱۳۹۳ بیاتِ اصفهان / چهارگاه / حسن کسایی / ردیف آموزش آواز با سه‌تار   آموزش آواز با سه‌تار – حسن کسایی   سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت همه چیز دانلود   آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبی

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی ۲۲ دی ۱۳۹۳ بیاتِ اصفهان / چهارگاه / حسن کسایی / ردیف آموزش آواز با سه‌تار آموزش آواز با سه‌تار – حسن کسایی سپاس فراوان از حمیدرضا عزیز بابت همه چیز دانلود آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبی

تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران – مجموعه برنامه‌ای از محمدرضا لطفی ۱۶ دی ۱۳۹۳ مجموعه آثار / محمدرضا لطفی تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران   تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران – محمدرضا لطفی   ۶۴ قسمت اولیه‌ی این برنامه را جناب حمیدرضا زحمت ارسالش رو کش

تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران – مجموعه برنامه‌ای از محمدرضا لطفی ۱۶ دی ۱۳۹۳ مجموعه آثار / محمدرضا لطفی تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران – محمدرضا لطفی ۶۴ قسمت اولیه‌ی این برنامه را جناب حمیدرضا زحمت ارسالش رو کش

تک‌نوازی تار – ابراهیم سرخوش ۱۹ دی ۱۳۹۳ ابراهیم سرخوش تک‌نوازی تار - ابراهیم سرخوش   تک‌نوازی تار – ابراهیم سرخوش   سپاس فراوان از بهنود عزیز بابت ارسال این آلبوم نایاب   دانلود   چه بادست اینکه می‌آید که بوی یار ما دارد صبا در جیب گوئی نافهٔ مشک

تک‌نوازی تار – ابراهیم سرخوش ۱۹ دی ۱۳۹۳ ابراهیم سرخوش تک‌نوازی تار - ابراهیم سرخوش تک‌نوازی تار – ابراهیم سرخوش سپاس فراوان از بهنود عزیز بابت ارسال این آلبوم نایاب دانلود چه بادست اینکه می‌آید که بوی یار ما دارد صبا در جیب گوئی نافهٔ مشک