تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ارژنگ کامکار / بیژن کامکار / تصویری / جمشید عندلیبی / زیدالله طلوعی / شهرام ناظری / گروه شیدا / محمد فیروزی / محمدجمال سماواتی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / محمدعلی درخشانی / میراسماع

سپیده – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه شیدا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ارژنگ کامکار / بیژن کامکار / تصویری / جمشید عندلیبی / زیدالله طلوعی / شهرام ناظری / گروه شیدا / محمد فیروزی / محمدجمال سماواتی / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / محمدعلی درخشانی / میراسماع

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ بیژن کامکار / پویان بیگلر / تصویری / حسین علیزاده / درویش‌رضا منظمی / ربکا جلیلی / سیما بینا / عبدالنقی افشارنیا / کورش تقوی / مجید درخشانی / محمد قوی‌حلم / محمد معتمدی / محمدرضا شجریان / محم

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ بیژن کامکار / پویان بیگلر / تصویری / حسین علیزاده / درویش‌رضا منظمی / ربکا جلیلی / سیما بینا / عبدالنقی افشارنیا / کورش تقوی / مجید درخشانی / محمد قوی‌حلم / محمد معتمدی / محمدرضا شجریان / محم

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ بیاتِ اصفهان / پیرایه پورآفر / داریوش پیرنیاکان / گروه فارابی / محمد مقدسی / محمدرضا شجریان / محمدعلی کیانی‌نژاد / مرتضی اعیان / مرکب‌خوانی / مسعود شناسا / ملیحه سعیدی انتظار - محمدرضا شجریان و

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ بیاتِ اصفهان / پیرایه پورآفر / داریوش پیرنیاکان / گروه فارابی / محمد مقدسی / محمدرضا شجریان / محمدعلی کیانی‌نژاد / مرتضی اعیان / مرکب‌خوانی / مسعود شناسا / ملیحه سعیدی انتظار - محمدرضا شجریان و

تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ خصوصی / محسن کثیرالسفر / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - خصوصی تمرین جهت ریتم‌گیری تار - محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر     تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر

تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ خصوصی / محسن کثیرالسفر / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - خصوصی تمرین جهت ریتم‌گیری تار - محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر تمرین جهت ریتم‌گیری تار – محمدرضا لطفی و محسن کثیرالسفر

اجرای خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ جلال‌الدین تاج اصفهانی / خصوصی خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر   اجرای خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر   به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، در سفری که

اجرای خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ جلال‌الدین تاج اصفهانی / خصوصی خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر اجرای خصوصی تاج اصفهانی در محضر امام موسی صدر به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، در سفری که

روایت لوریس چکناواریان – تصویری ۲ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / لوریس چکناواریان revayat-revayat-loris-tjeknavorian   روایت لوریس چکناواریان – تصویری   این برنامه یک مستند روایی درباره زندگی شخصی و حرفه ای لوریس چکناواریان است. آقای چکناواریان یکی از موفق‌تری

روایت لوریس چکناواریان – تصویری ۲ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / لوریس چکناواریان revayat-revayat-loris-tjeknavorian روایت لوریس چکناواریان – تصویری این برنامه یک مستند روایی درباره زندگی شخصی و حرفه ای لوریس چکناواریان است. آقای چکناواریان یکی از موفق‌تری

غم و شادی در موسیقى ایرانی – مصاحبه‌ای با درخشانی و فرج‌پوری ۶ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / سعید فرج‌پوری / مجید درخشانی / مصاحبه غم و شادی در موسیقى ایرانی - مصاحبه‌ای با درخشانی و فرج‌پوری   غم و شادی در موسیقى ایرانی – مصاحبه‌ای با درخشانی و فرج‌پوری   مج

غم و شادی در موسیقى ایرانی – مصاحبه‌ای با درخشانی و فرج‌پوری ۶ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / سعید فرج‌پوری / مجید درخشانی / مصاحبه غم و شادی در موسیقى ایرانی - مصاحبه‌ای با درخشانی و فرج‌پوری غم و شادی در موسیقى ایرانی – مصاحبه‌ای با درخشانی و فرج‌پوری مج

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ اردشیر کامکار / ارژنگ کامکار / افشاری / بیژن کامکار / پرویز مشکاتیان / جمشید عندلیبی / داریوش پیرنیاکان / گروه عارف / محمد فیروزی / محمدرضا شجریان / نوا آذرخش - شجریان، مشکاتیان و گروه عارف

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ اردشیر کامکار / ارژنگ کامکار / افشاری / بیژن کامکار / پرویز مشکاتیان / جمشید عندلیبی / داریوش پیرنیاکان / گروه عارف / محمد فیروزی / محمدرضا شجریان / نوا آذرخش - شجریان، مشکاتیان و گروه عارف

بزرگداشت صد سالگی استاد بنان – تصویری ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / غلام‌حسین بنان / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / مزدا انصاری Bozorgdashte 100 Salegi Ostad Banan 2.webm_20150402_010032.468   بزرگداشت صد سالگی استاد بنان – تصویری   …ببخشید این

بزرگداشت صد سالگی استاد بنان – تصویری ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / غلام‌حسین بنان / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / مزدا انصاری Bozorgdashte 100 Salegi Ostad Banan 2.webm_20150402_010032.468 بزرگداشت صد سالگی استاد بنان – تصویری …ببخشید این

نسیم زلف جانان – بهداد شاهیده ۷ فروردین ۱۳۹۴ بهداد شاهیده / بیاتِ اصفهان / بیاتِ زند نسیم زلف جانان - بهداد شاهیده   نسیم زلف جانان – بهداد شاهیده   بهداد شاهیده متولد ۱۳۴۲(جغتای) از ۱۲ سالگی آموختن موسیقی را آغاز نمود ابتدا در کارگاه موسیقی کودکان و

نسیم زلف جانان – بهداد شاهیده ۷ فروردین ۱۳۹۴ بهداد شاهیده / بیاتِ اصفهان / بیاتِ زند نسیم زلف جانان - بهداد شاهیده نسیم زلف جانان – بهداد شاهیده بهداد شاهیده متولد ۱۳۴۲(جغتای) از ۱۲ سالگی آموختن موسیقی را آغاز نمود ابتدا در کارگاه موسیقی کودکان و

کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک – فرهنگ شریف ۳ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / فرهنگ شریف کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک - فرهنگ شریف     کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک – فرهنگ شریف   با آرزوی سلامتی برای استاد فرهنگ شریف و تبریک تولدشان شما را به دیدن این ا

کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک – فرهنگ شریف ۳ فروردین ۱۳۹۴ تصویری / فرهنگ شریف کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک - فرهنگ شریف کنسرت تصویری دونوازی تار و تنبک – فرهنگ شریف با آرزوی سلامتی برای استاد فرهنگ شریف و تبریک تولدشان شما را به دیدن این ا

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه ۴ فروردین ۱۳۹۴ آرش فرهنگ‌فر / بهداد بابایی / بهرام ساعد / پرویز مشکاتیان / تصویری / حمیدرضا نوربخش / رضا آبایی / شهرام اعتمادی / طینوش بهرامی / فرهاد عندلیبی / کوروش بابایی / گروه عارف / محمدرضا ر

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه ۴ فروردین ۱۳۹۴ آرش فرهنگ‌فر / بهداد بابایی / بهرام ساعد / پرویز مشکاتیان / تصویری / حمیدرضا نوربخش / رضا آبایی / شهرام اعتمادی / طینوش بهرامی / فرهاد عندلیبی / کوروش بابایی / گروه عارف / محمدرضا ر

جشن ۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران – معتمدی و پورناظری ۸ فروردین ۱۳۹۴ آیین مشکاتیان / حسین رضایی‌نیا / سهراب پورناظری / محمد معتمدی Jashn 80 Salgi [Ekhtetamiye]   جشن ۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران – معتمدی و پورناظری   سپاس فراوان از سعید عزی

جشن ۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران – معتمدی و پورناظری ۸ فروردین ۱۳۹۴ آیین مشکاتیان / حسین رضایی‌نیا / سهراب پورناظری / محمد معتمدی Jashn 80 Salgi [Ekhtetamiye] جشن ۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران – معتمدی و پورناظری سپاس فراوان از سعید عزی

لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی – دانشگاه جرج واشنگتن (تصویری و صوتی) ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ بهرام سارنگ / تصویری / حسن ناهید / خانقاه نعمت‌اللهی / کاوه دلیرآذر / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / هومان پورمهدی محمدرضا لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی - دانشگاه ج

لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی – دانشگاه جرج واشنگتن (تصویری و صوتی) ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ بهرام سارنگ / تصویری / حسن ناهید / خانقاه نعمت‌اللهی / کاوه دلیرآذر / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / هومان پورمهدی محمدرضا لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی - دانشگاه ج

دوار – سه نوازی شمیرانی ها ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ بیژن شمیرانی / جمشید شمیرانی / کیوان شمیرانی دوار - سه نوازی شمیرانی ها   دوار – سه نوازی شمیرانی ها   گروه سه نفره شمیرانی شامل بیژن ، کیوان و جمشید در سال ۱۹۸۸ تشکیل شد. مهارت زیاد آنها در نواختن تنبک باعث

دوار – سه نوازی شمیرانی ها ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ بیژن شمیرانی / جمشید شمیرانی / کیوان شمیرانی دوار - سه نوازی شمیرانی ها دوار – سه نوازی شمیرانی ها گروه سه نفره شمیرانی شامل بیژن ، کیوان و جمشید در سال ۱۹۸۸ تشکیل شد. مهارت زیاد آنها در نواختن تنبک باعث