تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت می‌نوش اجرای لندن(۱) – علیزاده، قربانی و گروه هم‌آوایان ۶ آذر ۱۳۹۴ پژمان حدادی / تصویری / حسین علیزاده / سیامک جهانگیری / صبا علیزاده / علی بوستان / علیرضا قربانی کنسرت می‌نوش اجرای لندن(۱) - علیزاده، قربانی و گروه هم‌آوایان   کنسرت می‌نوش اجرای ل

کنسرت می‌نوش اجرای لندن(۱) – علیزاده، قربانی و گروه هم‌آوایان ۶ آذر ۱۳۹۴ پژمان حدادی / تصویری / حسین علیزاده / سیامک جهانگیری / صبا علیزاده / علی بوستان / علیرضا قربانی کنسرت می‌نوش اجرای لندن(۱) - علیزاده، قربانی و گروه هم‌آوایان کنسرت می‌نوش اجرای ل

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ابوعطا / اکبر گلپایگانی / امیرناصر افتتاح / جلیل شهناز / رضا ورزنده / علی‌اصغر بهاری اکبر گلپایگانی - سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵   اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵ اجرای کنسرت در تئا

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ ابوعطا / اکبر گلپایگانی / امیرناصر افتتاح / جلیل شهناز / رضا ورزنده / علی‌اصغر بهاری اکبر گلپایگانی - سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵ اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵ اجرای کنسرت در تئا

محمدرضا شجریان و محمد موسوی – گلستون آذرستونه به چشمُم (پالایش شده با کیفیت عالی) ۱۲ دی ۱۳۹۴ خصوصی / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ۵۵۵۵۵۵    پست آپدیت شد دانلود کل آلبوم تشکر 98 مطالب دیگر خصوصی سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشگا

محمدرضا شجریان و محمد موسوی – گلستون آذرستونه به چشمُم (پالایش شده با کیفیت عالی) ۱۲ دی ۱۳۹۴ خصوصی / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ۵۵۵۵۵۵ پست آپدیت شد دانلود کل آلبوم تشکر 98 مطالب دیگر خصوصی سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشگا

محمدرضا شجریان و محمد موسوی – گلستون آذرستونه به چشمُم (پالایش شده با کیفیت عالی) ۱۲ دی ۱۳۹۴ خصوصی / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ۵۵۵۵۵۵    پست آپدیت شد دانلود کل آلبوم تشکر 98 مطالب دیگر خصوصی سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشگا

محمدرضا شجریان و محمد موسوی – گلستون آذرستونه به چشمُم (پالایش شده با کیفیت عالی) ۱۲ دی ۱۳۹۴ خصوصی / محمد موسوی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی ۵۵۵۵۵۵ پست آپدیت شد دانلود کل آلبوم تشکر 98 مطالب دیگر خصوصی سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشگا

کنسرت می‌نوش اجرای لندن(۲) – علیزاده، قربانی و هم‌آوایان و ضربانگ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ پژمان حدادی / تصویری / حسین علیزاده / سیامک جهانگیری / صبا علیزاده / علی بوستان / علیرضا قربانی کنسرت می‌نوش اجرای لندن (۲) – علیزاده، قربانی و گروه هم‌آوایان   کنسرت می‌نوش ا

کنسرت می‌نوش اجرای لندن(۲) – علیزاده، قربانی و هم‌آوایان و ضربانگ ۱۵ آذر ۱۳۹۴ پژمان حدادی / تصویری / حسین علیزاده / سیامک جهانگیری / صبا علیزاده / علی بوستان / علیرضا قربانی کنسرت می‌نوش اجرای لندن (۲) – علیزاده، قربانی و گروه هم‌آوایان کنسرت می‌نوش ا

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری) ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ارژنگ کامکار / بیژن کامکار / پشنگ کامکار / تصویری / درویش‌رضا منظمی / زیدالله طلوعی / عبدالنقی افشارنیا / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - ت

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری) ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ارژنگ کامکار / بیژن کامکار / پشنگ کامکار / تصویری / درویش‌رضا منظمی / زیدالله طلوعی / عبدالنقی افشارنیا / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - ت

تک‌نوازی حسین علیزاده در مراسم یادمان زنده‌یاد بهمن بوستان ۲ دی ۱۳۹۴ تصویری / حسین علیزاده VID_20151222_154128.mp4_20151223_212222.671  تک‌نوازی حسین علیزاده در مراسم یادمان زنده‌یاد بهمن بوستان اجرای چهارشنبه ۲۵ آذر سپاس از محمد صالحی عزیز بابت ضبط و ا

تک‌نوازی حسین علیزاده در مراسم یادمان زنده‌یاد بهمن بوستان ۲ دی ۱۳۹۴ تصویری / حسین علیزاده VID_20151222_154128.mp4_20151223_212222.671 تک‌نوازی حسین علیزاده در مراسم یادمان زنده‌یاد بهمن بوستان اجرای چهارشنبه ۲۵ آذر سپاس از محمد صالحی عزیز بابت ضبط و ا

حیف شد – روایت شجریان از لطفی و مشکاتیان ۱۴ دی ۱۳۹۴ پرویز مشکاتیان / تصویری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / مصاحبه حیف شد - روایت شجریان از لطفی و مشکاتیان   حیف شد – روایت شجریان از لطفی و مشکاتیان

حیف شد – روایت شجریان از لطفی و مشکاتیان ۱۴ دی ۱۳۹۴ پرویز مشکاتیان / تصویری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / مصاحبه حیف شد - روایت شجریان از لطفی و مشکاتیان حیف شد – روایت شجریان از لطفی و مشکاتیان

صحبت‌های علیزاده درباره‌ی مشکاتیان – برنامه نیستان ۸ مهر ۱۳۹۴ پرویز مشکاتیان / حسین علیزاده / مصاحبه صحبت‌های علیزاده درباره‌ی مشکاتیان - برنامه نیستان   صحبت‌های علیزاده درباره‌ی مشکاتیان – برنامه نیستان   به کانال تلگرام ما بپیوندید. آثار قبل از سای

صحبت‌های علیزاده درباره‌ی مشکاتیان – برنامه نیستان ۸ مهر ۱۳۹۴ پرویز مشکاتیان / حسین علیزاده / مصاحبه صحبت‌های علیزاده درباره‌ی مشکاتیان - برنامه نیستان صحبت‌های علیزاده درباره‌ی مشکاتیان – برنامه نیستان به کانال تلگرام ما بپیوندید. آثار قبل از سای

گفت‌وگویی با محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد ۲ آبان ۱۳۹۴ تصویری / عباس میلانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری گفت‌وگویی با محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد     گفت‌وگویی با محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد   این گفت‌وگو در سال ۲۰۱۰

گفت‌وگویی با محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد ۲ آبان ۱۳۹۴ تصویری / عباس میلانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری گفت‌وگویی با محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد گفت‌وگویی با محمدرضا شجریان در دانشگاه استنفورد این گفت‌وگو در سال ۲۰۱۰

سومین مراسم سالانه‌ی جایزه‌ی بیتا – محمدرضا شجریان ۱۰ مهر ۱۳۹۴ تصویری / عباس میلانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری سومین مراسم سالانه‌ی جایزه‌ی بیتا - محمدرضا شجریان   ردیف سه‌تار داریوش طلایی به صورت ترک‌بندی شده قرار گرفته شد  سومین مراسم

سومین مراسم سالانه‌ی جایزه‌ی بیتا – محمدرضا شجریان ۱۰ مهر ۱۳۹۴ تصویری / عباس میلانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - تصویری سومین مراسم سالانه‌ی جایزه‌ی بیتا - محمدرضا شجریان ردیف سه‌تار داریوش طلایی به صورت ترک‌بندی شده قرار گرفته شد سومین مراسم

علیرضا قربانی در جشنواره بین‌المللی ورشو در لهستان ۳ آبان ۱۳۹۴ تصویری / حسین زهاوی / سامان صمیمی / علیرضا قربانی / میلاد محمدی علیرضا قربانی در جشنواره بین‌المللی ورشو در لهستان     علیرضا قربانی در جشنواره بین‌المللی ورشو در لهستان روز باغ ایرانی آو

علیرضا قربانی در جشنواره بین‌المللی ورشو در لهستان ۳ آبان ۱۳۹۴ تصویری / حسین زهاوی / سامان صمیمی / علیرضا قربانی / میلاد محمدی علیرضا قربانی در جشنواره بین‌المللی ورشو در لهستان علیرضا قربانی در جشنواره بین‌المللی ورشو در لهستان روز باغ ایرانی آو

تک‌نوازی کمانچه – کیهان کلهر ۱۲ مهر ۱۳۹۴ تصویری / کیهان کلهر تک‌نوازی کمانچه - کیهان کلهر     تک‌نوازی کمانچه – کیهان کلهر اجرای ۲۲ تیر ۱۳۹۲ قبلا یک اجرای تک‌نوازی دیگر از جناب کلهر در همین مکان را قرار داده بودیم اما آن اجرا مربوط به سال ۱۳۹۱ بود.

تک‌نوازی کمانچه – کیهان کلهر ۱۲ مهر ۱۳۹۴ تصویری / کیهان کلهر تک‌نوازی کمانچه - کیهان کلهر تک‌نوازی کمانچه – کیهان کلهر اجرای ۲۲ تیر ۱۳۹۲ قبلا یک اجرای تک‌نوازی دیگر از جناب کلهر در همین مکان را قرار داده بودیم اما آن اجرا مربوط به سال ۱۳۹۱ بود.

در همه‌ی کارهایم‌ از علی(ع) مدد می‌گیرم – مصاحبه‌ای با محمدرضا شجریان ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ محمدرضا شجریان shajarian imam ali     در همه‌ی کارهایم‌ از علی(ع) مدد می‌گیرم – مصاحبه‌ای با محمدرضا شجریان   از آن‌جایی‌که دست‌خط و امضایِ استاد کاملا مشهود است. م

در همه‌ی کارهایم‌ از علی(ع) مدد می‌گیرم – مصاحبه‌ای با محمدرضا شجریان ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ محمدرضا شجریان shajarian imam ali در همه‌ی کارهایم‌ از علی(ع) مدد می‌گیرم – مصاحبه‌ای با محمدرضا شجریان از آن‌جایی‌که دست‌خط و امضایِ استاد کاملا مشهود است. م

کنسرت جشنواره تیرگان – کیهان کلهر و اردال ارزنجان ۳ مهر ۱۳۹۴ اردل ارزنجان / کیهان کلهر Tiregan Kalhor Erzincan z   کنسرت جشنواره تیرگان – کیهان کلهر و اردال ارزنجان   سپاس فراوان از محسن عزیز بابت ارسال این احرا و مانند همیشه سپاس از بهنود بابت کاور

کنسرت جشنواره تیرگان – کیهان کلهر و اردال ارزنجان ۳ مهر ۱۳۹۴ اردل ارزنجان / کیهان کلهر Tiregan Kalhor Erzincan z کنسرت جشنواره تیرگان – کیهان کلهر و اردال ارزنجان سپاس فراوان از محسن عزیز بابت ارسال این احرا و مانند همیشه سپاس از بهنود بابت کاور