تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

یادواره‌ی پرویز مشکاتیان همایون شجریان، سیامک آقایی و آیین مشکاتیان – تصویری ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ آیین مشکاتیان / پرویز مشکاتیان / تصویری / سیامک آقایی / همایون شجریان یادواره‌ی پرویز مشکاتیان همایون شجریان، سیامک آقایی و آیین مشکاتیان - تصویری     یادواره

یادواره‌ی پرویز مشکاتیان همایون شجریان، سیامک آقایی و آیین مشکاتیان – تصویری ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ آیین مشکاتیان / پرویز مشکاتیان / تصویری / سیامک آقایی / همایون شجریان یادواره‌ی پرویز مشکاتیان همایون شجریان، سیامک آقایی و آیین مشکاتیان - تصویری یادواره

باد صبا می‌آید – شهرام ناظری و جلال ذوالفنون ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ جلال ذوالفنون / شهرام ناظری باد صبا می‌آید - شهرام ناظری و جلال ذوالفنون     باد صبا می‌آید – شهرام ناظری و جلال ذوالفنون   این اجرا رو قبلا سایت دلزنده‌ها قرار داده بود   hashiye دانلو

باد صبا می‌آید – شهرام ناظری و جلال ذوالفنون ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ جلال ذوالفنون / شهرام ناظری باد صبا می‌آید - شهرام ناظری و جلال ذوالفنون باد صبا می‌آید – شهرام ناظری و جلال ذوالفنون این اجرا رو قبلا سایت دلزنده‌ها قرار داده بود hashiye دانلو

لیست آثار محمدرضا لطفی – ۱ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ خصوصی / مجموعه آثار / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / محمدرضا لطفی - خصوصی لیست آثار محمدرضا لطفی     لیست آثار محمدرضا لطفی – ۱   تمام آثاری که از محمدرضا لطفی دارم در این لیست موجوده. سعی کردم اون د

لیست آثار محمدرضا لطفی – ۱ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ خصوصی / مجموعه آثار / محمدرضا لطفی / محمدرضا لطفی - تصویری / محمدرضا لطفی - خصوصی لیست آثار محمدرضا لطفی لیست آثار محمدرضا لطفی – ۱ تمام آثاری که از محمدرضا لطفی دارم در این لیست موجوده. سعی کردم اون د

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ بیاتِ زند / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / جهانگیر ملک / خصوصی جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک     جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جل

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ بیاتِ زند / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / جهانگیر ملک / خصوصی جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جل

عالم پنهان – اجرای خصوصی محمد موسوی، منوچهر امیرحشمتی و محمود ملکی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ابوعطا / خصوصی / محمد موسوی / محمود ملکی / منوچهر امیرحشمتی عالم پنهان - اجرای خصوصی محمد موسوی، منوچهر امیرحشمتی و محمود ملکی     عالم پنهان – اجرای خصوصی محمد موسوی،

عالم پنهان – اجرای خصوصی محمد موسوی، منوچهر امیرحشمتی و محمود ملکی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ابوعطا / خصوصی / محمد موسوی / محمود ملکی / منوچهر امیرحشمتی عالم پنهان - اجرای خصوصی محمد موسوی، منوچهر امیرحشمتی و محمود ملکی عالم پنهان – اجرای خصوصی محمد موسوی،

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ اصفهان / افشاری / امیرناصر افتتاح / بیاتِ زند / جلیل شهناز / دشتی / کردبیات چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی - جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح     چه شورها ، به یاد اکبرخان ن

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ اصفهان / افشاری / امیرناصر افتتاح / بیاتِ زند / جلیل شهناز / دشتی / کردبیات چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی - جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح چه شورها ، به یاد اکبرخان ن

زمزمه‌ی شبانه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده ۱ خرداد ۱۳۹۵ ارژنگ سیفی‌زاده / خصوصی / شوشتری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / همایون شجریان زمزمه‌ی شبانه - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده     زمزمه‌ی شبانه – اجرای

زمزمه‌ی شبانه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده ۱ خرداد ۱۳۹۵ ارژنگ سیفی‌زاده / خصوصی / شوشتری / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / همایون شجریان زمزمه‌ی شبانه - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ارژنگ سیفی‌زاده زمزمه‌ی شبانه – اجرای

نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی با گرایش تار ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ حسین علیزاده / داریوش طلایی / رامین جزایری / کیوان ساکت / مهران مهرنیا / هوشنگ ظریف نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی با گرایش تار   نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلا

نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی با گرایش تار ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ حسین علیزاده / داریوش طلایی / رامین جزایری / کیوان ساکت / مهران مهرنیا / هوشنگ ظریف نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلاسیک ایرانی با گرایش تار نشست تخصصی متدهای آموزش موسیقی کلا

کنسرت فیلادلفیا – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ دشتی / محمد قوی‌حلم / محمدرضا لطفی کنسرت فیلادلفیا - محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم     کنسرت فیلادلفیا – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم   اجرای دشتی در سال ۱۹۹۲ میلادی   hashiye دانلود – کم

کنسرت فیلادلفیا – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ دشتی / محمد قوی‌حلم / محمدرضا لطفی کنسرت فیلادلفیا - محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم کنسرت فیلادلفیا – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم اجرای دشتی در سال ۱۹۹۲ میلادی hashiye دانلود – کم

عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ بیاتِ اصفهان / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / جهانگیر ملک / خصوصی عشاق - اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک     عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر مل

عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ بیاتِ اصفهان / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / جهانگیر ملک / خصوصی عشاق - اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر مل

فروغ مهر – اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ پرویز مشکاتیان / خصوصی / مطالبِ دیگر / نوا فروغ مهر - اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان     فروغ مهر – اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان   بداهه نوازی سه تار در نوا اجرای سال ۱۳۷۱ – منزل علی رستمیان   hashi

فروغ مهر – اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ پرویز مشکاتیان / خصوصی / مطالبِ دیگر / نوا فروغ مهر - اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان فروغ مهر – اجرای خصوصی پرویز مشکاتیان بداهه نوازی سه تار در نوا اجرای سال ۱۳۷۱ – منزل علی رستمیان hashi

شب آواز ایرانی – حسین علیشاپور و هادی منتظری ۱ خرداد ۱۳۹۵ بیاتِ اصفهان / حسین علیشاپور / هادی منتظری Avaz Irani alishapour montazeri     شب آواز ایرانی – حسین علیشاپور و هادی منتظری ساز و آواز اصفهان شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵   hashiye دانلود با لینک مست

شب آواز ایرانی – حسین علیشاپور و هادی منتظری ۱ خرداد ۱۳۹۵ بیاتِ اصفهان / حسین علیشاپور / هادی منتظری Avaz Irani alishapour montazeri شب آواز ایرانی – حسین علیشاپور و هادی منتظری ساز و آواز اصفهان شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ hashiye دانلود با لینک مست

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ بیاتِ زند / جمشید محبی / خصوصی / مجید درخشانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شراب عشق - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی     شراب عشق – اجر

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ بیاتِ زند / جمشید محبی / خصوصی / مجید درخشانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی شراب عشق - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی شراب عشق – اجر

آسمان من – گروه کِمان ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ آزاده جهان آرا / پوریا رئیسی / سید اسکندر شهریاری / سید مجید میر همایونی / عرفان مبرقع / گروه کِمان / وصال ملکی / یاسر گرجی آسمان من - عرفان مبرقع و گروه کِمان     آسمان من – گروه کِمان   آن جا که نور درون و شیدا

آسمان من – گروه کِمان ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ آزاده جهان آرا / پوریا رئیسی / سید اسکندر شهریاری / سید مجید میر همایونی / عرفان مبرقع / گروه کِمان / وصال ملکی / یاسر گرجی آسمان من - عرفان مبرقع و گروه کِمان آسمان من – گروه کِمان آن جا که نور درون و شیدا

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ افشاری / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / جهانگیر ملک / خصوصی صاحب دل - اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک     صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ افشاری / پرویز یاحقی / جلیل شهناز / جهانگیر ملک / خصوصی صاحب دل - اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر