تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ برگ سبز / جلال‌الدین تاج اصفهانی / حسن کسایی / ساز و آواز / سه‌گاه ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی     hashiye ۳۲۰kbps – ۳۱٫۵۸MB :  مستقیم |

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ برگ سبز / جلال‌الدین تاج اصفهانی / حسن کسایی / ساز و آواز / سه‌گاه ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۹) – تاج اصفهانی و حسن کسایی hashiye ۳۲۰kbps – ۳۱٫۵۸MB : مستقیم |

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ پرویز یاحقی / تکنوازان / شور / فرهنگ شریف / فصل‌الله توکل Cover 472     شور   hashiye  ۳۲۰kbps – ۳۲MB :  مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین:  دریافت از کانال تلگرام پالایش و کاور:

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ پرویز یاحقی / تکنوازان / شور / فرهنگ شریف / فصل‌الله توکل Cover 472 شور hashiye ۳۲۰kbps – ۳۲MB : مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین: دریافت از کانال تلگرام پالایش و کاور:

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ پرویز یاحقی / تکنوازان / شور / فرهنگ شریف / فصل‌الله توکل Cover 472     شور   hashiye  ۳۲۰kbps – ۳۲MB :  مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین:  دریافت از کانال تلگرام پالایش و کاور:

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ پرویز یاحقی / تکنوازان / شور / فرهنگ شریف / فصل‌الله توکل Cover 472 شور hashiye ۳۲۰kbps – ۳۲MB : مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین: دریافت از کانال تلگرام پالایش و کاور:

انتظار – علی جهاندار و بابک ربوخه – تقدیم به محمدرضا شجریان ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ بابک ربوخه / علی جهاندار / نوا entezar     مرکب‌خوانی در نوا اجرایی به یاد محمدرضا شجریان    hashiye ۱۹۲kbps – ۱۸٫۴۷MB :  مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین:  دریافت از کان

انتظار – علی جهاندار و بابک ربوخه – تقدیم به محمدرضا شجریان ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ بابک ربوخه / علی جهاندار / نوا entezar مرکب‌خوانی در نوا اجرایی به یاد محمدرضا شجریان hashiye ۱۹۲kbps – ۱۸٫۴۷MB : مستقیم | مدیافایر پخش آنلاین: دریافت از کان

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ) ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ جلال ذوالفنون / سه‌گاه / محمدرضا شجریان کیمیای مهر - محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)     کنسرت سه‌گاه در تالار رودکی در سال ۱۳۶۷ hashiye ۶۴kbps – ۲۳٫۴۷MB :  مس

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ) ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ جلال ذوالفنون / سه‌گاه / محمدرضا شجریان کیمیای مهر - محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ) کنسرت سه‌گاه در تالار رودکی در سال ۱۳۶۷ hashiye ۶۴kbps – ۲۳٫۴۷MB : مس

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ابوعطا / جهانشاه برومند / خصوصی / شور / فریدون احتشامی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / همایون شجریان رموز مستی - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جه

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ابوعطا / جهانشاه برومند / خصوصی / شور / فریدون احتشامی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی / همایون شجریان رموز مستی - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جه