تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۲۶ آبان ۱۳۹۵ خصوصی / شور / مجید درخشانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی روز وصل - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی               نسخه‌ی کامل (قبلا نسخه‌ی ناقص این اجرا را قرار داده بودی

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی ۲۶ آبان ۱۳۹۵ خصوصی / شور / مجید درخشانی / محمدرضا شجریان / محمدرضا شجریان - خصوصی روز وصل - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی نسخه‌ی کامل (قبلا نسخه‌ی ناقص این اجرا را قرار داده بودی

۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران – محمد معتمدی و سهراب پورناظری – تصویری ۲۷ مهر ۱۳۹۵ آرین کشیشی / آیین مشکاتیان / حسین رضایی‌نیا / سهراب پورناظری / محمد معتمدی ۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران - محمد معتمدی و سهراب پورناظری - تصویری      تاریخ اجرا: ۴

۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران – محمد معتمدی و سهراب پورناظری – تصویری ۲۷ مهر ۱۳۹۵ آرین کشیشی / آیین مشکاتیان / حسین رضایی‌نیا / سهراب پورناظری / محمد معتمدی ۸۰ سالگی دانشکده فنی دانشگاه تهران - محمد معتمدی و سهراب پورناظری - تصویری تاریخ اجرا: ۴