تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

dvd تصویری | کتاب آموزش کمانچه |‌هنرستان | روح الله خالقی | جلد ۱

dvd تصویری | کتاب آموزش کمانچه |‌هنرستان | روح الله خالقی | جلد ۱

DVD تصویری | کتاب آموزش کمانچه |‌هنرستان | روح الله خالقی | جلد ۱  اجرا و آموزش با کمانچه ایمان ملکی DVD | دی وی دی | فیلم آموزشی  در این DVD ها ایمان ملکی ضمن توضیح قطعات و آهنگ ها  ابتدا قطعات را وزن خوانی و آواخوانی ( سلفژ ) کرده است و بعد آنها را ا...