تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت براى گروه کُر، الکترونیک و سازهاى سنتى به رهبرى نادر مشایخى

کنسرت براى گروه کُر، الکترونیک و سازهاى سنتى به رهبرى نادر مشایخى

انجمن اسیمس با همکارى موسسه فرهنگى هنرى آبنوس، گروه بامداد، گروه کُر پارسه و با مجوز رسمى وزارت ارشاد کل فرهنگى ارشاد اسلامى برگزار میکند. کنسرت براى گروه کُر، الکترونیک و سازهاى سنتى به رهبرى نادر مشایخى با اجراى قطعاتى از : احسان ابراهیمى، على رادمان...