تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

پژوهشگر موسیقی نواحی:  موسیقی در گذشته بخشی از زندگی مردمان تمام مناطق ایران بود

پژوهشگر موسیقی نواحی: موسیقی در گذشته بخشی از زندگی مردمان تمام مناطق ایران بود

http://img8.irna.ir/1 پژوهشگر موسیقی نواحی: موسیقی در گذشته بخشی از زندگی مردمان تمام مناطق ایران بود تهران - ایرنا - پژوهشگر موسیقی نواحی ایران گفت: موسیقی در گذشته میان اقوام ایرانی صرف سرگرمی به کاربرده نمی شد، بلکه بخشی از زندگی مردمان تمام مناطق ا...