تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

به یاد آتش نشانان مانده در آوار پلاسکو . آنها که همواره زنده اند. دشتی . نیما فریدونی

به یاد آتش نشانان مانده در آوار پلاسکو . آنها که همواره زنده اند. دشتی . نیما فریدونی

در یاد قهرمانان آتش  مردان مرد آتش نشانان گمشده در آتش ساختمان پلاسکو   اگر چه هنوز قامت سترگتان در زیر آوار مانده و ما به زندگیتان سخت امیدواریم ،‌به یادتان می خوانیم سرودهای سرزمین مادری را تا خوابتان نبرد . برای ما تا همیشه زنده اید .  نیما فریدونی ...