تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

برای اولین‌بار و با اجرای تک قطعات پرطبرای اولین‌بار و با اجرای تک قطعات پرطرفدار محمد معتمدی تور کنسرت‌های «کویر» را با «برف» آغاز می‌کندرفدار محمد معتمدی تور کنسرت‌های «کویر» را با «برف» آغاز می‌کند

برای اولین‌بار و با اجرای تک قطعات پرطبرای اولین‌بار و با اجرای تک قطعات پرطرفدار محمد معتمدی تور کنسرت‌های «کویر» را با «برف» آغاز می‌کندرفدار محمد معتمدی تور کنسرت‌های «کویر» را با «برف» آغاز می‌کند