تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

فروش نقد واقساط تار در الگو های سنتی|قنبری|پیچی یا طاوسی | ساخت علی افشاری

فروش نقد واقساط تار در الگو های سنتی|قنبری|پیچی یا طاوسی | ساخت علی افشاری

فروش نقد واقساط تار در الگو های سنتی|قنبری|پیچی یا طاوسی | ساخت علی افشاری  برای اساتید ومدرسین وهنرجوها تلفن خرید : 22333425 فروشگاه همنواز قیمت ها : 1.000.000 تومان  4.000.000 تومان  و  6.000.000 ...

کسب مقام سوم تنبک توسط بهزادحاجی حسینعلی هنرآموز تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی

کسب مقام سوم تنبک توسط بهزادحاجی حسینعلی هنرآموز تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی

کسب مقام سوم تنبک توسط بهزادحاجی حسینعلی هنرآموز تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی بهزاد حاجی حسینعلی در جشنواره سازهای کوبه ای موفق به کسب مقام سوم گ...