تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

آموزش جامع تصویری پیانو – درس اول  عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد:   تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر دو

آموزش جامع تصویری پیانو – درس اول عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر دو

آموزش جامع تصویری پیانو – درس اول     عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد:     تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات ه...

آموزش جامع تصویری پیانو – درس دوم    عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر دو

آموزش جامع تصویری پیانو – درس دوم عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر دو

آموزش جامع تصویری پیانو – درس دوم       عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر ...

آلبوم در فکر تو بودم- مسعود جاهد (نی)  شیدا - در فکر تو بودم شیدا کیفیت: عالی  1 کیه کیه در میزنه 1 ... Size: 2.8 Mb      Server: PicoFile     .......... Download ---------------------------- 2 کیه کیه در میزنه 2 ... Size: 2.4 Mb      S

آلبوم در فکر تو بودم- مسعود جاهد (نی) شیدا - در فکر تو بودم شیدا کیفیت: عالی 1 کیه کیه در میزنه 1 ... Size: 2.8 Mb Server: PicoFile .......... Download ---------------------------- 2 کیه کیه در میزنه 2 ... Size: 2.4 Mb S

آلبوم در فکر تو بودم- مسعود جاهد (نی) [شیدا - در فکر تو بودم] شیدا   کیفیت: عالی -------------------------   1  کیه کیه در میزنه 1 ... Size: 2.8 Mb           Server: PicoFile         ..........  Download ---------------------------- 2  کیه کیه در میزنه...

آموزش جامع تصویری کمانچه – درس سوم تکنوازان نی - آموزش کمانچه  عناوین آموزشی ساز کمانچه که ارائه خواهد شد: فصل اول ۱ ) تئوری موسیقی : نت ها و خطوط حامل ۲ ) تاریخچه ساز و استیل نوازندگی ۳ ) معرفی کلید های موسیقی و گسترده صدایی ساز ۴ ) تمرین کوک کردن ساز

آموزش جامع تصویری کمانچه – درس سوم تکنوازان نی - آموزش کمانچه عناوین آموزشی ساز کمانچه که ارائه خواهد شد: فصل اول ۱ ) تئوری موسیقی : نت ها و خطوط حامل ۲ ) تاریخچه ساز و استیل نوازندگی ۳ ) معرفی کلید های موسیقی و گسترده صدایی ساز ۴ ) تمرین کوک کردن ساز

آموزش جامع تصویری کمانچه – درس سوم [تکنوازان نی - آموزش کمانچه]   عناوین آموزشی ساز کمانچه که ارائه خواهد شد: فصل اول  ۱ ) تئوری موسیقی : نت ها و خطوط حامل ۲ ) تاریخچه ساز و استیل نوازندگی ۳ ) معرفی کلید های موسیقی و گسترده صدایی ساز ۴ ) تمرین کوک کردن...

کنسرت یاد ایام محمدرضا شجریان - جمشید عندلیبی : نی کلیک کنید Show Image برای نمایش تصاویر روی  کیفیت: مطلوب   ZIP دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ... Size: 51.3 Mb   Duration: 59':19"   Server: MediaFire  Download -------------

کنسرت یاد ایام محمدرضا شجریان - جمشید عندلیبی : نی کلیک کنید Show Image برای نمایش تصاویر روی کیفیت: مطلوب ZIP دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ... Size: 51.3 Mb Duration: 59':19" Server: MediaFire Download -------------

کنسرت یاد ایام محمدرضا شجریان - جمشید عندلیبی : نی [کلیک کنید Show Image برای نمایش تصاویر روی] کیفیت: مطلوب   ZIP  دانلود کل آلبوم در یک فایل فشرده زیپ ... Size: 51.3 Mb     Duration: 59':19"      Server: [MediaFire]    Download  ---------------------...

آموزش جامع تصویری سه تار – درس سوم  عناوین آموزشی ساز سه تار که ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان اول

آموزش جامع تصویری سه تار – درس سوم عناوین آموزشی ساز سه تار که ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان اول

آموزش جامع تصویری سه تار – درس سوم   عناوین آموزشی ساز سه تار که  ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان او...

زهره جویا - سفر به ایران- نوازنده نی : ؟   زهره جویا کیفیت: عالی  Album Download By RapidShare Album Download By MediaFire     1 دختر شیرازی ... Size: 5.1 Mb     Server: MediaFire     .......... Download ---------------------------- 2

زهره جویا - سفر به ایران- نوازنده نی : ؟ زهره جویا کیفیت: عالی Album Download By RapidShare Album Download By MediaFire 1 دختر شیرازی ... Size: 5.1 Mb Server: MediaFire .......... Download ---------------------------- 2

زهره جویا - سفر به ایران- نوازنده نی : ؟     زهره جویا   کیفیت: عالی ------------------------- Album Download By RapidShare Album Download By MediaFire   ------------------------- 1  دختر شیرازی ... Size: 5.1 Mb          Server: MediaFire         ........

آموزش جامع تصویری گیتار کلاسیک  عناوین آموزشی گیتار کلاسیک که ارائه خواهد شد: آشنایی با ساز، نحوه نشستن و فرم گرفتن ساز ارزش زمانی نتها، نام گذاری انگشتها و خطوط حامل نام گذاری سیم های گیتار و نت های مربوط نحوه انگشت گذاری روی فرت ها . آموزش ضربه اپویاند

آموزش جامع تصویری گیتار کلاسیک عناوین آموزشی گیتار کلاسیک که ارائه خواهد شد: آشنایی با ساز، نحوه نشستن و فرم گرفتن ساز ارزش زمانی نتها، نام گذاری انگشتها و خطوط حامل نام گذاری سیم های گیتار و نت های مربوط نحوه انگشت گذاری روی فرت ها . آموزش ضربه اپویاند

آموزش جامع تصویری گیتار کلاسیک   عناوین آموزشی گیتار کلاسیک که ارائه خواهد شد: آشنایی با ساز، نحوه نشستن و فرم گرفتن ساز ارزش زمانی نتها، نام گذاری انگشتها و خطوط حامل نام گذاری سیم های گیتار و نت های مربوط نحوه انگشت گذاری روی فرت ها . آموزش ضربه اپوی...

آموزش جامع تصویری ویولن – درس سوم  عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری ن

آموزش جامع تصویری ویولن – درس سوم عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری ن

آموزش جامع تصویری ویولن – درس سوم   عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری...

دانلود آلبوم قاف عشق با صدای علیرضا قربانی - اسحاق چگینی : نی    نوازندگان : حمیدرضا خبازی(تار و بم تار) اسحاق چگینی(نی) شروین مهاجر(کمانچه آلتو و کمانچه) سامان صمیمی(کمانچه) رشید کاکاوند(تمبک ‌دف کوزه ضرب زورخانه)       دانلود آلبوم قاف عشق با

دانلود آلبوم قاف عشق با صدای علیرضا قربانی - اسحاق چگینی : نی نوازندگان : حمیدرضا خبازی(تار و بم تار) اسحاق چگینی(نی) شروین مهاجر(کمانچه آلتو و کمانچه) سامان صمیمی(کمانچه) رشید کاکاوند(تمبک ‌دف کوزه ضرب زورخانه) دانلود آلبوم قاف عشق با

دانلود آلبوم قاف عشق با صدای علیرضا قربانی - اسحاق چگینی : نی   *  نوازندگان  : حمیدرضا خبازی(تار و بم تار) * اسحاق چگینی(نی) *  شروین مهاجر(کمانچه آلتو و کمانچه) * سامان صمیمی(کمانچه) *  رشید کاکاوند(تمبک ‌دف کوزه ضرب زورخانه)         دانلود آلبوم قاف...

آموزش جامع تصویری پیانو – درس سوم  عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد:   تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر دو

آموزش جامع تصویری پیانو – درس سوم عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر دو

آموزش جامع تصویری پیانو – درس سوم   عناوین آموزشی پیانو، که ارائه خواهد شد:   تئوری موسیقی : صدا قسمت ۱ تئوری موسیقی : صدا قسمت ۲ تئوری موسیقی : وزن نحوه نشستن و استیل نوازندگی تمرینات دست راست ۱-۱۲ تمرینات دست راست ۱۳ – ۲۴ تمرینات دست چپ تمرینات هر دو...

آموزش جامع تصویری کمانچه – درس چهارم تکنوازان نی - آموزش کمانچه  عناوین آموزشی ساز کمانچه که ارائه خواهد شد: فصل اول ۱ ) تئوری موسیقی : نت ها و خطوط حامل ۲ ) تاریخچه ساز و استیل نوازندگی ۳ ) معرفی کلید های موسیقی و گسترده صدایی ساز ۴ ) تمرین کوک کردن سا

آموزش جامع تصویری کمانچه – درس چهارم تکنوازان نی - آموزش کمانچه عناوین آموزشی ساز کمانچه که ارائه خواهد شد: فصل اول ۱ ) تئوری موسیقی : نت ها و خطوط حامل ۲ ) تاریخچه ساز و استیل نوازندگی ۳ ) معرفی کلید های موسیقی و گسترده صدایی ساز ۴ ) تمرین کوک کردن سا

آموزش جامع تصویری کمانچه – درس چهارم [تکنوازان نی - آموزش کمانچه]   عناوین آموزشی ساز کمانچه که ارائه خواهد شد: فصل اول  ۱ ) تئوری موسیقی : نت ها و خطوط حامل ۲ ) تاریخچه ساز و استیل نوازندگی ۳ ) معرفی کلید های موسیقی و گسترده صدایی ساز ۴ ) تمرین کوک کر...

آموزش جامع تصویری سه تار – درس چهارم  عناوین آموزشی ساز سه تار که ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان او

آموزش جامع تصویری سه تار – درس چهارم عناوین آموزشی ساز سه تار که ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان او

آموزش جامع تصویری سه تار – درس چهارم   عناوین آموزشی ساز سه تار که  ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان ...

آموزش جامع تصویری ویولن – درس چهارم  عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری

آموزش جامع تصویری ویولن – درس چهارم عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری

آموزش جامع تصویری ویولن – درس چهارم   عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذا...

جشنواره ملی موسیقی مقاومت 27 شهریورماه در تالار انتظار کرمانشاه افتتاح می شود رئیس انجمن موسیقی کرمانشاه از افتتاح چهارمین جشنواره ملی موسیقی مقاومت از 27 شهریورماه در کرمانشاه خبر داد.  شهاب متقی فر در جمع خبر نگاران استان کرمانشاه،گفت: چهارمین دوره جشن

جشنواره ملی موسیقی مقاومت 27 شهریورماه در تالار انتظار کرمانشاه افتتاح می شود رئیس انجمن موسیقی کرمانشاه از افتتاح چهارمین جشنواره ملی موسیقی مقاومت از 27 شهریورماه در کرمانشاه خبر داد. شهاب متقی فر در جمع خبر نگاران استان کرمانشاه،گفت: چهارمین دوره جشن

جشنواره ملی موسیقی مقاومت 27 شهریورماه در تالار انتظار کرمانشاه افتتاح می شود  رئیس انجمن موسیقی کرمانشاه از افتتاح چهارمین جشنواره ملی موسیقی مقاومت از 27 شهریورماه در کرمانشاه خبر داد.   شهاب متقی فر در جمع خبر نگاران استان کرمانشاه،گفت: چهارمین دوره...