تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گلهای تازه برنامه شماره 21  زمان برنامه :۲۶:۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت عنوان :بشنو از نی دستگاه :شور خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : عبدالوهاب شهیدی همکاری :منصور صارمی / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / جهانگیر ملک / شاعر :مولـــ

گلهای تازه برنامه شماره 21 زمان برنامه :۲۶:۳۱ دقیقه حجم برنامه :۲۵ مگابایت عنوان :بشنو از نی دستگاه :شور خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : عبدالوهاب شهیدی همکاری :منصور صارمی / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / جهانگیر ملک / شاعر :مولـــ

گلهای تازه برنامه شماره 21     زمان برنامه :۲۶:۳۱ دقیقه  حجم برنامه :۲۵ مگابایت عنوان :بشنو از نی دستگاه :شور خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :  عبدالوهاب شهیدی همکاری :منصور صارمی / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / جهانگیر ملک / شاعر :مولــــ...

گلهای تازه برنامه شماره 31  زمان برنامه :۲۱:۱۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۰ مگابایت عنوان : دستگاه :ماهور خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :جواد معروفی / حسن ناهید / شاعر :حافظ مطلع شعر آواز : بر سر آنم که گر زدست بر آید مطلع تصنیف :

گلهای تازه برنامه شماره 31 زمان برنامه :۲۱:۱۷ دقیقه حجم برنامه :۲۰ مگابایت عنوان : دستگاه :ماهور خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :جواد معروفی / حسن ناهید / شاعر :حافظ مطلع شعر آواز : بر سر آنم که گر زدست بر آید مطلع تصنیف :

گلهای تازه برنامه شماره 31     زمان برنامه :۲۱:۱۷ دقیقه  حجم برنامه :۲۰ مگابایت عنوان : دستگاه :ماهور خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :جواد معروفی / حسن ناهید / شاعر :حافظ مطلع شعر آواز : بر سر آنم که گر زدست بر آید مطلع تصنیف : آهن...

گلهای تازه برنامه شماره 29  زمان برنامه :۲۲:۴۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۱ مگابایت عنوان :بیائید بیائید دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جواد معروفی / حسن ناهید / شاعر :غزل    سایه / مطلع شعر آواز : بیائید بیائید که

گلهای تازه برنامه شماره 29 زمان برنامه :۲۲:۴۸ دقیقه حجم برنامه :۲۱ مگابایت عنوان :بیائید بیائید دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جواد معروفی / حسن ناهید / شاعر :غزل سایه / مطلع شعر آواز : بیائید بیائید که

گلهای تازه برنامه شماره 29     زمان برنامه :۲۲:۴۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۱ مگابایت عنوان :بیائید بیائید دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جواد معروفی / حسن ناهید / شاعر :غزل        سایه / مطلع شعر آواز : بیائید بیائید که جا...

گلهای تازه برنامه شماره 50  زمان برنامه :۲۵:۴۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت عنوان :آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم دستگاه :بیات اصفهان خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / حسن ناهید / جهانگیر ملک / شاعر :غزلها   س

گلهای تازه برنامه شماره 50 زمان برنامه :۲۵:۴۵ دقیقه حجم برنامه :۲۴ مگابایت عنوان :آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم دستگاه :بیات اصفهان خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / حسن ناهید / جهانگیر ملک / شاعر :غزلها س

گلهای تازه برنامه شماره 50     زمان برنامه :۲۵:۴۵ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت عنوان :آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم دستگاه :بیات اصفهان خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / حسن ناهید / جهانگیر ملک / شاعر :غزلها      سـ...

گلهای تازه برنامه شماره 62 زمان برنامه :۲۴:۰۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۲ مگابایت عنوان : دستگاه : خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :غزل   سعدی / مطلع شعر آواز : روز وصلم قرار دیدن ن

گلهای تازه برنامه شماره 62 زمان برنامه :۲۴:۰۸ دقیقه حجم برنامه :۲۲ مگابایت عنوان : دستگاه : خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :غزل سعدی / مطلع شعر آواز : روز وصلم قرار دیدن ن

گلهای تازه برنامه شماره 62   زمان برنامه :۲۴:۰۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۲ مگابایت عنوان : دستگاه : خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :غزل     سعدی / مطلع شعر آواز : روز وصلم قرار دیدن نیست...

ششمین جشنواره زاگرس نشینان آغاز به کار کرد  ششمین جشنواره موسیقی محلی کشور (زاگرس نشینان) صبح امروز یک شنبه 5 شهریورماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بروجن آغاز به کار کرد.  به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت

ششمین جشنواره زاگرس نشینان آغاز به کار کرد ششمین جشنواره موسیقی محلی کشور (زاگرس نشینان) صبح امروز یک شنبه 5 شهریورماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بروجن آغاز به کار کرد. به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت

ششمین جشنواره زاگرس نشینان آغاز به کار کرد ششمین جشنواره موسیقی محلی کشور (زاگرس نشینان) صبح امروز یک شنبه 5 شهریورماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بروجن آغاز به کار کرد.   به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت...

ششمین جشنواره زاگرس نشینان آغاز به کار کرد  ششمین جشنواره موسیقی محلی کشور (زاگرس نشینان) صبح امروز یک شنبه 5 شهریورماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بروجن آغاز به کار کرد.  به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت

ششمین جشنواره زاگرس نشینان آغاز به کار کرد ششمین جشنواره موسیقی محلی کشور (زاگرس نشینان) صبح امروز یک شنبه 5 شهریورماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بروجن آغاز به کار کرد. به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت

ششمین جشنواره زاگرس نشینان آغاز به کار کرد ششمین جشنواره موسیقی محلی کشور (زاگرس نشینان) صبح امروز یک شنبه 5 شهریورماه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان بروجن آغاز به کار کرد.   به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت...

پیشینه و معرفی ساز نی  نی یکی از قدیمی ترین سازهای بشر است. از گیاه نی ساخته می شود و نامش هم برگرفته از همین گیاه است. این ساز در سرتاسر دنیا به شکل ها و اندازه های متفاوت کاربرد دارد و به اسم های مختلفی شناخته می شود. در ایران نمونه بسیار متنوعی از این

پیشینه و معرفی ساز نی نی یکی از قدیمی ترین سازهای بشر است. از گیاه نی ساخته می شود و نامش هم برگرفته از همین گیاه است. این ساز در سرتاسر دنیا به شکل ها و اندازه های متفاوت کاربرد دارد و به اسم های مختلفی شناخته می شود. در ایران نمونه بسیار متنوعی از این

پیشینه و معرفی ساز نی     نی یکی از قدیمی ترین سازهای بشر است. از گیاه نی ساخته می شود و نامش هم برگرفته از همین گیاه است. این ساز در سرتاسر دنیا به شکل ها و اندازه های متفاوت کاربرد دارد و به اسم های مختلفی شناخته می شود. در ایران نمونه بسیار متنوعی ا...

گلهای تازه برنامه شماره 98  زمان برنامه :۳۴:۵۲ دقیقه حجم برنامه :۳۲ مگابایت عنوان : دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :جلیل شهناز / اصغر بهاری / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / پیش در آمد  مرتضی محجوبی

گلهای تازه برنامه شماره 98 زمان برنامه :۳۴:۵۲ دقیقه حجم برنامه :۳۲ مگابایت عنوان : دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :جلیل شهناز / اصغر بهاری / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / پیش در آمد مرتضی محجوبی

گلهای تازه برنامه شماره 98     زمان برنامه :۳۴:۵۲ دقیقه حجم برنامه :۳۲ مگابایت عنوان : دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :جلیل شهناز / اصغر بهاری / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / پیش در آمد    مرتضی محجوبی ...

گلهای تازه برنامه شماره 92  زمان برنامه :۲۸:۳۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت عنوان : دستگاه : خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / اصغر بهاری / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :غزل  حافظ / پیش در آمد  فرامرز پایو

گلهای تازه برنامه شماره 92 زمان برنامه :۲۸:۳۸ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت عنوان : دستگاه : خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / اصغر بهاری / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :غزل حافظ / پیش در آمد فرامرز پایو

گلهای تازه برنامه شماره 92     زمان برنامه :۲۸:۳۸ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت عنوان : دستگاه : خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :جلیل شهناز / اصغر بهاری / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :غزل    حافظ / پیش در آمد   فرامرز پایور...

گلهای تازه برنامه شماره 90 ب  زمان برنامه :۳۲:۲۷ دقیقه  حجم برنامه :۸ مگابایت عنوان :بزم عارفان دستگاه :بیات ترک خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :عبدالوهاب شهیدی  عود / جلیل شهناز  تار پیش در آمد /  اصغر بهاری

گلهای تازه برنامه شماره 90 ب زمان برنامه :۳۲:۲۷ دقیقه حجم برنامه :۸ مگابایت عنوان :بزم عارفان دستگاه :بیات ترک خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :عبدالوهاب شهیدی عود / جلیل شهناز تار پیش در آمد / اصغر بهاری

گلهای تازه برنامه شماره 90 ب     زمان برنامه :۳۲:۲۷ دقیقه  حجم برنامه :۸ مگابایت عنوان :بزم عارفان دستگاه :بیات ترک خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :عبدالوهاب شهیدی   عود / جلیل شهناز    تار  پیش در آمد /  اصغر بهاری ...

گلهای تازه برنامه شماره 100  زمان برنامه :۲۹:۲۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت عنوان :مژده وصل دستگاه :همایون خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :حسن کسائی  نی / جلیل شهناز   تار / جهانگیر ملک  ضرب / شاعر :حــافــظ / نظــام

گلهای تازه برنامه شماره 100 زمان برنامه :۲۹:۲۶ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت عنوان :مژده وصل دستگاه :همایون خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :حسن کسائی نی / جلیل شهناز تار / جهانگیر ملک ضرب / شاعر :حــافــظ / نظــام

گلهای تازه برنامه شماره 100     زمان برنامه :۲۹:۲۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت عنوان :مژده وصل دستگاه :همایون خواننده آواز:محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :حسن کسائی   نی / جلیل شهناز      تار / جهانگیر ملک    ضرب / شاعر :حــافــظ  / نظــامــی...

گلهای تازه برنامه شماره 107 زمان برنامه :۲۸:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت عنوان :هدی و پهلوی  دستگاه :سه گاه خواننده آواز: محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :هوشنگ ظریف  تار / حسن ناهید  نی / فرامرز پایور  سنتور / رحمت الله بدیعی  ویلن

گلهای تازه برنامه شماره 107 زمان برنامه :۲۸:۱۳ دقیقه حجم برنامه :۲۶ مگابایت عنوان :هدی و پهلوی دستگاه :سه گاه خواننده آواز: محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :هوشنگ ظریف تار / حسن ناهید نی / فرامرز پایور سنتور / رحمت الله بدیعی ویلن

گلهای تازه برنامه شماره 107   زمان برنامه :۲۸:۱۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۶ مگابایت عنوان :هدی و پهلوی  دستگاه :سه گاه خواننده آواز: محمد رضا شجریان خواننده ترانه : همکاری :هوشنگ ظریف    تار / حسن ناهید   نی / فرامرز پایور    سنتور / رحمت الله بدیعی   ویلن ...

علی رستمیان و مهرداد دلنوازی - نوبهار -حسن ناهید (نی )   تار استاد جلیل شهناز نی استاد حسن ناهید تنبک محمود فرهمند آواز علی رستمیان تنظیم مهرداد دلنوازی علی رستمیان و مهرداد دلنوازی - نوبهار Ali Rostamian & Mehrdad Delnavazi _ Nobahar

علی رستمیان و مهرداد دلنوازی - نوبهار -حسن ناهید (نی ) تار استاد جلیل شهناز نی استاد حسن ناهید تنبک محمود فرهمند آواز علی رستمیان تنظیم مهرداد دلنوازی علی رستمیان و مهرداد دلنوازی - نوبهار Ali Rostamian & Mehrdad Delnavazi _ Nobahar

علی رستمیان و مهرداد دلنوازی - نوبهار -حسن ناهید (نی )   * تار استاد جلیل شهناز * نی استاد حسن ناهید * تنبک محمود فرهمند * آواز علی رستمیان * تنظیم مهرداد دلنوازی علی رستمیان و مهرداد دلنوازی - نوبهار ALI ROSTAMIAN & MEHRDAD DELNAVAZI _ NOBAHAR        ...

گلهای تازه برنامه شماره 112  زمان برنامه :۲۵:۵۲ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت عنوان : دستگاه :سه گاه خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :جلیل شهناز / فرامرز پایور / اصغر بهاری / حسن ناهید / محمد اسماعیلی / شاعر :غزل

گلهای تازه برنامه شماره 112 زمان برنامه :۲۵:۵۲ دقیقه حجم برنامه :۲۴ مگابایت عنوان : دستگاه :سه گاه خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :جلیل شهناز / فرامرز پایور / اصغر بهاری / حسن ناهید / محمد اسماعیلی / شاعر :غزل

گلهای تازه برنامه شماره 112     زمان برنامه :۲۵:۵۲ دقیقه  حجم برنامه :۲۴ مگابایت عنوان : دستگاه :سه گاه خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی همکاری :جلیل شهناز / فرامرز پایور / اصغر بهاری / حسن ناهید / محمد اسماعیلی / شاعر :غزل ه...