تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

تک نوازان برنامه شماره 527   زمان برنامه :۹:۰۱ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - دشتی ( حاجیانی و عشاق ) نوازندگان :رضا ورزنده   سنتور / ابراهیم سر خوش  تار /  محمد موسوی  نی / دریافت اطلاعا

تک نوازان برنامه شماره 527 زمان برنامه :۹:۰۱ دقیقه حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - دشتی ( حاجیانی و عشاق ) نوازندگان :رضا ورزنده سنتور / ابراهیم سر خوش تار / محمد موسوی نی / دریافت اطلاعا

تک نوازان برنامه شماره 527       زمان برنامه :۹:۰۱ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - دشتی ( حاجیانی و عشاق ) نوازندگان :رضا ورزنده     سنتور / ابراهیم سر خوش   تار /  محمد موسوی   نی / دریافت اطلاعات ...

تک نوازان برنامه شماره 484   زمان برنامه :۱۳:۴۰ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :مجید نجاحی   سنتور / فریدون حافظی  تار /  محمد موسوی  نی / کامران داروغه  کمانچه / جهانگیر ملک

تک نوازان برنامه شماره 484 زمان برنامه :۱۳:۴۰ دقیقه حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :مجید نجاحی سنتور / فریدون حافظی تار / محمد موسوی نی / کامران داروغه کمانچه / جهانگیر ملک

تک نوازان برنامه شماره 484       زمان برنامه :۱۳:۴۰ دقیقه  حجم برنامه:۱۳ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :مجید نجاحی     سنتور / فریدون حافظی    تار /  محمد موسوی    نی / کامران داروغه    کمانچه / جهانگیر ملک  ...

حسین زهاوی و دوستان - یک کلمه -Eyub Hamis: ney  Hossein Zahawy & Doostan - Yek Kalameh حسین زهاوی و دوستان - یک کلمه  این حال من بی توست دلداده تر از فرهاد شوریده تر از مجنون حسرت به دلی در باد نامه را گر می بری، قاصد! زبانی هم بگو، نامه را آهسته ب

حسین زهاوی و دوستان - یک کلمه -Eyub Hamis: ney Hossein Zahawy & Doostan - Yek Kalameh حسین زهاوی و دوستان - یک کلمه این حال من بی توست دلداده تر از فرهاد شوریده تر از مجنون حسرت به دلی در باد نامه را گر می بری، قاصد! زبانی هم بگو، نامه را آهسته ب

حسین زهاوی و دوستان - یک کلمه -Eyub Hamis: ney Hossein Zahawy & Doostan - Yek Kalameh حسین زهاوی و دوستان - یک کلمه   این حال من بی توست دلداده تر از فرهاد شوریده تر از مجنون حسرت به دلی در باد نامه را گر می بری، قاصد! زبانی هم بگو، نامه را آهسته بگشا،...

تک نوازان برنامه شماره 548    زمان برنامه :۱۰:۱۹ دقیقه  حجم برنامه:۹ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - افشاری نوازندگان :حسنعلی دفتری  سه تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان  عود / جهانگیر ملک   ضرب / دری

تک نوازان برنامه شماره 548 زمان برنامه :۱۰:۱۹ دقیقه حجم برنامه:۹ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - افشاری نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دری

تک نوازان برنامه شماره 548       زمان برنامه :۱۰:۱۹ دقیقه  حجم برنامه:۹  مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - افشاری نوازندگان :حسنعلی دفتری    سه تار / محمد موسوی    نی / منصور نریمان    عود / جهانگیر ملک     ضرب / دریافت ...

تک نوازان برنامه شماره 554   زمان برنامه :۹:۰۷ دقیقه  حجم برنامه:۷۰۹ کیلو بایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - دشتی نوازندگان :حسنعلی دفتری  سه تار / محمد موسوی  نی /  جهانگیر ملک  ضرب / دریافت اطلاعات : اعلام برنا

تک نوازان برنامه شماره 554 زمان برنامه :۹:۰۷ دقیقه حجم برنامه:۷۰۹ کیلو بایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - دشتی نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات : اعلام برنا

تک نوازان برنامه شماره 554       زمان برنامه :۹:۰۷ دقیقه  حجم برنامه:۷۰۹ کیلو بایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - دشتی نوازندگان :حسنعلی دفتری    سه تار / محمد موسوی    نی /  جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه ...

ارشیو برنامه های رادیو گلها آپدیت شد   برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید   دانلود فایل آپدیت شده آرشیو برنامه های رادیو

ارشیو برنامه های رادیو گلها آپدیت شد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود فایل آپدیت شده آرشیو برنامه های رادیو

ارشیو برنامه های رادیو گلها آپدیت شد برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید دانلود فایل آپدیت شده آرشیو برنامه های ر...

تک نوازان برنامه شماره 562   زمان برنامه :۹:۵۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :حسنعلی دفتری   سه تار / محمد موسوی  نی /  منصور نریمان  عود / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دارد

تک نوازان برنامه شماره 562 زمان برنامه :۹:۵۷ دقیقه حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دارد

تک نوازان برنامه شماره 562       زمان برنامه :۹:۵۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :حسنعلی دفتری     سه تار / محمد موسوی    نی /  منصور نریمان    عود / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دارد در...

تک نوازان برنامه شماره 570   زمان برنامه :۸:۵۸ دقیقه  حجم برنامه:۷ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :حسنعلی دفتری  سه تار / محمد موسوی   نی /  دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دارد در ابتدا اعلام شما

تک نوازان برنامه شماره 570 زمان برنامه :۸:۵۸ دقیقه حجم برنامه:۷ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دارد در ابتدا اعلام شما

تک نوازان برنامه شماره 570       زمان برنامه :۸:۵۸ دقیقه  حجم برنامه:۷ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :سه گاه نوازندگان :حسنعلی دفتری    سه تار / محمد موسوی     نی /  دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :دارد در ابتدا اعلام شماره ...

تمرین تنفس تنفس صحیح نقشی مهم در سلامتی ما دارد. عامل تشدید بسیاری از بیماریها قلبی ،تنفسی، استرس ها و تنش ها در تنفس نادرست است. اغلب انسانها روش تنفس صحیح را نمی دانند. تنفس بویژه برای نوازندگان سازهای بادی و خوانندگان اهمیتی ویژه دارد. برای تنفس صحیح ی

تمرین تنفس تنفس صحیح نقشی مهم در سلامتی ما دارد. عامل تشدید بسیاری از بیماریها قلبی ،تنفسی، استرس ها و تنش ها در تنفس نادرست است. اغلب انسانها روش تنفس صحیح را نمی دانند. تنفس بویژه برای نوازندگان سازهای بادی و خوانندگان اهمیتی ویژه دارد. برای تنفس صحیح ی

تمرین تنفس تنفس صحیح نقشی مهم در سلامتی ما دارد. عامل تشدید بسیاری از بیماریها قلبی ،تنفسی، استرس ها و تنش ها در تنفس نادرست است. اغلب انسانها روش تنفس صحیح را نمی دانند. تنفس بویژه برای نوازندگان سازهای بادی و خوانندگان اهمیتی ویژه دارد. برای تنفس صحی...

تک نوازان برنامه شماره 579   زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - افشاری نوازندگان :حسنعلی دفتری   سه تار / محمد موسوی  نی / منصور نریمان  عود / دریافت اطلاعات : اعلام برن

تک نوازان برنامه شماره 579 زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - افشاری نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / دریافت اطلاعات : اعلام برن

تک نوازان برنامه شماره 579       زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - افشاری نوازندگان :حسنعلی دفتری      سه تار / محمد موسوی    نی / منصور نریمان    عود / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه...

تک نوازان برنامه شماره 593  زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی   تار / منصور نریمان  عود ( بربط ) / محمد موسوی  نی / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلا

تک نوازان برنامه شماره 593 زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی تار / منصور نریمان عود ( بربط ) / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلا

تک نوازان برنامه شماره 593     زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی      تار / منصور نریمان    عود ( بربط ) / محمد موسوی    نی / جهانگیر ملک     ضرب / دریافت اطلاع...

پرواز همای و گروه مستان - بانوی ایرانی‌- پاشا هنجنی (نی)  Parvaz Homay & Mastan Ensemble - Banooye Irani پرواز همای و گروه مستان - بانوی ایرانی‌  زبان شمشیر دشمن افکنم شد ز بی باکی کفن پیراهنم شد چه پنهان دارم احوال دلم را دهن زخم نمایان تنم شد معنا

پرواز همای و گروه مستان - بانوی ایرانی‌- پاشا هنجنی (نی) Parvaz Homay & Mastan Ensemble - Banooye Irani پرواز همای و گروه مستان - بانوی ایرانی‌ زبان شمشیر دشمن افکنم شد ز بی باکی کفن پیراهنم شد چه پنهان دارم احوال دلم را دهن زخم نمایان تنم شد معنا

پرواز همای و گروه مستان - بانوی ایرانی‌- پاشا هنجنی (نی) PARVAZ HOMAY & MASTAN ENSEMBLE - BANOOYE IRANI پرواز همای و گروه مستان - بانوی ایرانی‌   زبان شمشیر دشمن افکنم شد ز بی باکی کفن پیراهنم شد چه پنهان دارم احوال دلم را دهن زخم نمایان تنم شد معنای ش...

تک نوازان برنامه شماره 590  زمان برنامه :۹:۳۹ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - بیات ترک نوازندگان :حسنعلی دفتری  سه تار / منصور نریمان  عود / محمد موسوی  نی / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه

تک نوازان برنامه شماره 590 زمان برنامه :۹:۳۹ دقیقه حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - بیات ترک نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / منصور نریمان عود / محمد موسوی نی / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه

تک نوازان برنامه شماره 590     زمان برنامه :۹:۳۹ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور - بیات ترک نوازندگان :حسنعلی دفتری    سه تار / منصور نریمان    عود / محمد موسوی   نی / دریافت اطلاعات : اعلام برنامه :د...

تک نوازان برنامه شماره 593 زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی   تار / منصور نریمان  عود ( بربط ) / محمد موسوی  نی / جهانگیر ملک   ضرب / دریافت اطلاع

تک نوازان برنامه شماره 593 زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی تار / منصور نریمان عود ( بربط ) / محمد موسوی نی / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاع

تک نوازان برنامه شماره 593 زمان برنامه :۹:۳۷ دقیقه  حجم برنامه:۸ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :شور نوازندگان :فریدون حافظی      تار / منصور نریمان    عود ( بربط ) / محمد موسوی    نی / جهانگیر ملک     ضرب / دریافت اطلاعات :...

تک نوازان برنامه شماره 594 زمان برنامه :۹:۲۷ دقیقه  حجم برنامه:۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون - شوشتری نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات : اعل

تک نوازان برنامه شماره 594 زمان برنامه :۹:۲۷ دقیقه حجم برنامه:۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون - شوشتری نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات : اعل

تک نوازان برنامه شماره 594 زمان برنامه :۹:۲۷ دقیقه  حجم برنامه:۴ مگابایت نوع برنامه ( تک توازی - همنوازی ) : عنوان : دستگاه :همایون - شوشتری نوازندگان :حسنعلی دفتری سه تار / محمد موسوی نی / منصور نریمان عود / جهانگیر ملک ضرب / دریافت اطلاعات : اعلام بر...